Prisvinnerkommuner skal lage framtidsbilder for kulturskolen

2018 Årets kulturskolekommune 5.4.JPG
SER INN I FRAMTIDA: Politikere, ledere og andre ressurspersoner fra sju vinnere av prisen Årets kulturskolekommune skal i november tegne og diskutere framtidsbilder av kulturskolen. (Bildet er tatt da Inderøy kommune mottok prisen i 2018)
30.10.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Prisvinnerkommuner skal lage framtidsbilder for kulturskolen

OSLO: Norsk kulturskoleråd og KS har invitert vinnere av prisen Årets kulturskolekommune fra de siste ti årene til å lage framtidsbilder for kulturskolen. Bildene skal styrke arbeidet med å skape gode kulturskoler.

 

– Disse kommunene har gjort seg bemerket i sitt arbeid med kulturskolens rolle i kultur, oppvekst og samfunnsutvikling. Kommunene har noe å lære hverandre og vi som skal jobbe med dette feltet har ikke minst mye å lære av dem, sier Torkel Øien, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for Fremtidens kulturskole i KS.

 

Onsdag 6. november samles politikere, ledere og andre ressurspersoner fra flere av prisvinnerkommunene på Gardermoen, for å bidra med viktig kunnskap til prosjektet – og til  kulturskoleutvikling i hele landet. De sju kommunene som stiller på møtet er Molde, Inderøy, Ås, Kongsberg, Kvinnherad, Stavanger og Fjell.

 

Noen av stikkordene som møtearrangørene tenker kan knyttes til prosessen er

  • helhetlig oppvekst
  • kultur som en viktig ressurs i samfunnsutviklingen
  • ambisjoner på kulturens vegne – med kulturskolen som «lokal koordinator»
  • inkludering og utenforskap
  • livsløpskultur
  • kulturens kraft i opplæring og fagfornyelse

– Det blir spennende å se hva kommunene vil vektlegge. Et mål med samlingen er å tydeliggjøre den kommunale kulturskolens potensial som del av lokal samfunnsutvikling og kommunens helhetlige oppvekstmiljø samt som aktør i det kommunale tjenestetilbudet, sier Øien.

Les flere nyheter!