Ingen økning i støtten til kulturskoleutvikling i 2020

2019 Statsbudsjett 7.10.png
BUDSJETTFRAMLEGG: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (bildet) og Kunnskapsdepartementet vil i praksis bruke noe mindre på kulturskoleutvikling i 2020 enn i inneværende år.
07.10.2019 Egil Hofsli (tekst) Marte Garmann (foto)
Del på:

Ingen økning i støtten til kulturskoleutvikling i 2020

OSLO: Norsk kulturskoleråd blir tilgodesett med 26,2 millioner kroner til kulturskoleutvikling via statsbudsjettet i 2020 – om regjeringas budsjettforslag blir realisert. Dette er samme beløp som kulturskolerådet mottar fra staten i inneværende år, noe som innebærer en nedgang i støtten, siden konsumprisindeksen for tida er på 1,6 prosent. 

 

Prop. 1 S (2019–2020) kan du lese her

[Tilråding fra Kunnskapsdepartementet, godkjent i statsråd]

 

 I forslaget til statsbudsjett for 2020 gis nærmest på øret samme beløp som ble bevilget for 2019. Det kan dermed sies å være nok et status quo budsjettmessig, for støtten til kulturskoleutvikling. Norsk kulturskoleråd er noe bekymret over at det heller ikke i 2020 ser ut til å bli noen kompensasjon for prisstigning, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Kulturskolerådet stiller på budsjetthøring

 

I neste uke stiller Norsk kulturskoleråd på høring om budsjettet i Stortingets utdannings- og forskningskomité, og vil også der argumentere for hvorfor det behøves mer statlig støtte til kulturskoleutvikling.

 

Morten Christiansen sier at kulturskolerådet gjennom året har arbeidet tett på lag med ulike myndighetsaktører, herunder Kunnskapsdepartementet og Kulturtanken. – I dette ligger en tydelig prioritering i forhold til en kvalitetsutvikling når det gjelder den kommunale kulturskolen. I den kommende høringen i utdannings- og forskningskomiteen er dette element Norsk kulturskoleråd vil trekke frem, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

Får tilskudd via samlepost

 

Statsbudsjettets kulturskoleutviklingsmidler tildeles Norsk kulturskoleråd via samleposten 75 i budsjettets kapittel 225. Her har kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og hans kunnskapsdepartement for kommende år økt potten fra 85,3 mill. kr. til 86,7 mill. kr.

 

Men på underposten Grunntilskudd til kunst- og kulturarbeid i grunnopplæringa  der Norsk kulturskoleråd deler pott med Fellesrådet for kunstfag i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag – er det ingen økning. Her er det 34,9 mill. kr til fordeling i 2020 også.

 

I budsjettforslaget skrives ingenting som tyder på en endring i fordelinga mellom organisasjonene som får sine penger der. Derfor er det grunn til å tro at den er status quo, noe som tilsier at Norsk kulturskoleråd tildeles 26,2 mill. kr i 2020  som i inneværende år.

 

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!