Neste forskningskonferanse blir i Agder i 2021

2019 CEK 2021 14.10.png
AGDER OG AGLEN: Cutting Edge Kulturskole 2021 arrangeres i Agder, og Gry Sagmo Aglen (bildet t.h.) blir ny leder av Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning. (Foto: UiA og privat)
14.10.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Neste forskningskonferanse blir i Agder i 2021

KRISTIANSAND: Neste utgave av forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole skal arrangeres i Kristiansand i 2021. Det ble bestemt på generalforsamlinga i Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning (NNKF). Der ble også Gry Sagmo Aglen valgt som ny leder av nettverket.

 

Cutting Edge Kulturskole 2021 arrangeres av NNKF i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA), og mest sannsynlig i uke 40 det året. Om konferansen da tradisjonen tro legges til torsdag og fredag, blir arrangementsdatoene 7.8. oktober.

 

Per nå er det også planer om å gjenta opplegget med en praksisutviklende konferanse dagen før forskningskonferansen, og isåfall er 6. oktober er datoen dette vil skje. Norsk kulturskoleråd er arrangør av praksiskonferansen  sammen med arrangørene av Cutting Edge Kulturskole.

Men merk: Det er ikke tatt noen endelig avgjørelse angående arrangementsdatoene, selv om UiA har uttrykt et sterkt ønske om at konferansen legges til uke 40 i 2021.

Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning har til intensjon å styrke samarbeidet om forskning mellom ulike fag-, yrkes- og utdanningsfelt og forskningsmiljø som på forskjellige vis tangerer kulturskole.

 

Aglen overtar etter Angelo

 

Generalforsamlinga i NNKF ble avholdt i forbindelse med årets Cutting Edge Kulturskole i Tromsø nå i oktober. Der ble også Gry Sagmo Aglen valgt til ny leder av nettverket. Aglen vil overta lederoppgaven etter nåværende leder, Elin Angelo, våren 2020, i forkant av at en starter planlegginga av konferansen i 2021. 

 

Referat fra NNKFs generalforsamling 2019 finner du her

 

Gry Sagmo Aglen (45) er for tida ph.d.-stipendiat i musikkpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, med kulturskolelærerutdanninger i musikk som hovedfokus. Hun er utdannet fløytist, musikkpedagog fra Barratt Due musikkinstitutt og har hovedfag i kordireksjon fra Norges musikkhøgskole. Aglen har også et halvt årsstudium i drama fra Høgskolen i Nesna. 

 

Cutting Edge i Tromsø

 

Cutting Edge Kulturskole 2019 ble arrangert 3.4. oktober i Tromsø  av Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og UiT – Norges arktiske universitet.

 

Tema for årets utgave av denne forskningskonferansen var "Kritiske perspektiver på og i kulturskole". På konferansen ble det presentert og drøftet forskning fra det kulturskolerelaterte feltet. Konferansen var retta spesielt mot forskere og utdannere på kulturskolefeltet, men var også åpen for interesserte fra praksisfeltet i kulturskolen.

 

Les flere nyheter!