Kulturskolerådet har levert skriftlig innspill om barne- og ungdomskulturmeldingen

2019 Innspill 25.9.png
INNSPILLSMØTE: Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd bidro på innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen. Nå er også et skriftlig innspill levert. (Foto: regjerningen.no/skjermdump)
01.10.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet har levert skriftlig innspill om barne- og ungdomskulturmeldingen

OSLO: Norsk kulturskoleråd har levert et skriftlig innspill til den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur. Dette innspillet er naturlig nok i harmoni med hva kulturskolerådet bidro med på innspillsmøtet om samme melding i forrige uke.

 

Norsk kulturskoleråd stilte til start da Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterte til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen onsdag 25. september. Og følger nå altså opp med en innspill levert innen fristen som var 1. oktober.

 

Kulturskolerådet løftet blant annet fram viktigheten av utvikling av nye lærerutdanninger og opprettelsen av et nasjonalt kulturskolefond.

 

Her finner du Norsk kulturskoleråds skriftlige innspill

 

Innspillsmøtet fant sted 25. september, i Kulturtankens lokaler i Oslo. Invitert dit var organisasjoner, institusjoner og andre som ønsker å gi innspill til framtidas barne- og ungdomskulturpolitikk. Det ble levert nærmere 70 innspill på møtet, hvert i form av muntlig fremlegg av maksimalt tre minutters varighet og uten bruk av visuelle presentasjon.

 

Norsk kulturskoleråd leverte sitt innspill ved direktør Morten Christiansen, som hadde fått taletid i første "heat", med startnummer ni.

 

Her finner du Norsk kulturskoleråds innspill på møtet

 

Her kan du se et opptak av innspillsmøtet på regjeringen.no

[Norsk kulturskoleråds innspill starter etter 42:15]

 

Skriftlige innspill legges ut

 

De innsendte innspillene vil bli sendt til både Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Alle innlegg er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli journalført i begge departementene. Innleggene vil bli lagt ut på regjeringen.no.

Les flere nyheter!