Ledelse av prosesser: Noen ledige studieplasser på Østlandet

2019 LAP 21.3.jpg
KOMPETANSEPÅFYLL FOR KULTURSKOLELEDERE: Studiet Ledelse av prosesser tilbys flere steder i landet. På Østlandet er det noen få ledige plasser til studiet som starter opp 14.-15. november.
22.10.2019 Egil Hofsli (tekst) Merete Wilhelmsen (foto)
Del på:

Ledelse av prosesser: Noen ledige studieplasser på Østlandet

GARDERMOEN: Studietilbudet Ledelse av prosesser 1 (LAP 1) tilbys denne høsten til dagens og mulige framtidige ledere ved kommunale kulturskoler på Østlandet og i Rogaland. På Østlandet er det fortsatt noen ledige plasser til studiet som starter opp 14.–15. november.

 

Kan dette være av interesse for deg, tar du snarest kontakt med rådgiver Merete Wilhelmsen i Norsk kulturskoleråd, telefon: 922 61 698  e-post: merete wilhelmsen.kulturskoleradet.no. Du kan lese mer om dette spesifikke studietilbudet her.

 

I april 2020 blir det oppstart av tilsvarende studietilbud i Troms og Finnmark, mens samme tilbud gis til Vestland og Trøndelag med oppstart i september 2020. I Trøndelag blir det også mulig å melde seg på LAP 2, som er for studenter som allerede har gjennomført LAP 1. Påmelding er i gang til alle disse studietilbudene.

 

Disse studiene på mastergradsnivå er et resultat av samarbeidet Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet og Lederskap tidligere i år formaliserte i en rammeavtale.

 

Ledelse av prosesser (LAP) har altså to trinn  LAP 1 og LAP 2  som hvert gir 30 studiepoeng. Trinnene kan tas hver for seg, eller sammenhengende. En kan også gjennomføre studiet som et program uten å ta eksamen.

 

Brosjyre om Ledelse av prosesser (pdf-fil)

 

Primærmålgruppene

 

For LAP 1 i Akershus er det kulturskoleledere og -lærere i fylkene Akershus, Buskerud, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold som er i primærgruppa, men en kan søke uansett bosted.

 

Både LAP 1 og LAP 2 er samlingsbaserte studier, med totalt 13 samlingsdøgn fordelt på seks samlinger i løpet av studieåret.

 

Kvalifikasjonskrav for eksamen er treårig høyere utdanning (180 studiepoeng). Søkere med 1-2 års høyere utdanning og minst fem års arbeidserfaring kan vurderes individuelt. Se mer om opptakskrav på påmeldingssida:

 

Mulig bro til erfaringsbasert master

 

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er det Senter for livslang læring som er kulturskolerådets samarbeidspartner. Den tredje parten i samarbeidet  Lederskap  er et institutt for dynamiske ledelse og organisasjonsutvikling, som altså blant annet tilbyr lederutvikling.

 

Les også nyhetssak fra januar 2019: Inngår avtale for å gi kulturskoleledere kompetanseutvikling

 

Norsk kulturskoleråd ønsker etter hvert å utvikle dette studietilbudet slik at det kan skape en bro til en erfaringsbasert master. Det er avklart med høgskolens fagmiljø knytta til studiet master i offentlig ledelse og styring (MPA), at høgskolen er interessert i å samarbeide med Norsk kulturskoleråd og Lederskap om å se på mulighetene om å realisere ambisjonen om å skape en slik bro og hva som kreves for å få det til.

 

De tre partenes formaliserte samarbeid skyldes de gode erfaringene de alle har med et kulturskolelederopplæringsprogram som ble igangsatt i Møre og Romsdal i 2016 og som fortsatt pågår.

 

Les også: Nyhetssak fra 2017  om kulturlederopplæringen i Møre og Romsdal

 

OU-midler kan søkes hos KS

 

Det er mulig å søke KS om opplærings- og utviklingsmidler (OU-midler) til dette tiltaket. Ansvaret for å søke midler ligger hos Norsk kulturskoleråd. Rammene er basert på godkjente studieplaner, og som grunnlag for OU-søknaden vil HINN utarbeide tilbud for hvert tiltak. 

 

Kommunene kan også søke midler for sine egne ledere/lærere.

 

Høgskolen i Innlandet legger til rette for og gjennomfører eksamen.

Les flere nyheter!