Forleggerforeningen foreslår såkornmidler til kulturskoletilbud

s-h-1.JPG
s-h-1.JPG
23.04.2021 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Forleggerforeningen foreslår såkornmidler til kulturskoletilbud

OSLO: Gi såkornmidler til utprøving av tilbud om skapende skriving både i kulturskoler og i skolefritidsordning og aktivitetsskole. Det skriver Den Norske Forleggerforening i sitt høringsinnspill til stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur.

 

I høringsinnspillet, som er ført i pennen av Bjørgulv Vinje Borgundvaag, samfunns- og myndighetskontakt i Den norske Forleggerforening, skrives det at fagtilbudet skapende skriving er relativt lite kjent og utbredt, og at dette kan ha sammenheng med at kulturskolene som regel må kutte i eksisterende tilbud for å kunne utvikle nye.

 

«Her kan statlige såkorn- eller utviklingsmidler bidra til å styrke skapende skriving som fag i kulturskolen. Det er viktig at barn tidlig får mulighet til å bruke tekst som virkemiddel. Forleggerforeningen foreslår et prøveprosjekt for skapende skriving også innenfor skolefritidsordning/aktivitetsskole, basert på utviklingsarbeidet som allerede er gjort for skapende skriving i regi av kulturskolerådet», heter det videre i Forleggerforeningens høringsinnspill.

 

 

– Det er veldig bra at Forleggerforeningen har skrevet om skapende skriving i sitt høringssvar. Det gir enda mer tyngde til faget, og synliggjøre behovet for såkornmidler, sier rådgiver Elin Kvernmoen (bildet) i Norsk kulturskoleråd, og den som har arbeidet mest med fagområdet skapende skriving de siste årene.

 

I sitt høringsinnspill uttrykker Forleggerforeningen ellers at virkemidlene i litteraturpolitikken for barn og unge må forsterkes på flere måter, og uttrykker en bekymring over at bare 13 prosent av aktiviteten i Den kulturelle skolesekken er litteratur og at i noen fylker får elevene én eneste litteraturproduksjon i løpet av ti års grunnskole.

Les flere nyheter!