Webinartilbud: Kulturskolen og det kommunale plansystemet

2021 Web kom plan 21.4.png
BIDRAGSYTERE PÅ WEBINAR: Frøydis Rui-Rahman, Ole-Henrik Holøs Pettersen (øverst i midten), John Einar Halvorsrød (nederst i midten) og Gunnar Skaar.
22.04.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Webinartilbud: Kulturskolen og det kommunale plansystemet

OSLO: Kulturskolens plass i det kommunale plansystemet er tema når Norsk kulturskoleråd og KS inviterer til webinar 28. mai. Kulturskolen må finne sin plass i dette systemet for å være en del av det helhetlige kommunale tjenestetilbudet.

 

Webinar arrangeres fredag 28. mai 2021 kl. 12.00–13.30 – via videokonferansetjenesten Zoom.

 

Påmelding gjør du her. Påmeldingsfrist: 26. mai 2021.

 

– Det kommunale planverket utarbeides for å være kommunens vedtatte styringsdokumenter både på kort og lang sikt. Kulturskolen må finne sin plass i dette systemet for å være en del av det helhetlige kommunale tjenestetilbudet, sier Merete Wilhelmsen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og den som sammen med Torkel Øien, rådgiver i både KS og Kulturskolerådet, planlegger dette webinaret.

 

På webinaret vil Gunnar Skaar, konsulent i KS og tidligere utdanningsdirektør i Vest-Agder, ta deltakerne med inn i det kommunale planverkets verden og understreke betydningen av kulturskolens naturlige plass i dette. Stortingsmelding 18 (2020-2021) – Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge – forsterker denne betydningen og vil bli omtalt i dette webinaret.

 

Videre vil representanter fra kommunene Lier og Fredrikstad fortelle om hvordan de har arbeidet med planarbeid og samarbeid mellom administrativt og politisk nivå i sine kommuner.

 

Frøydis Rui-Rahman, rektor ved Lier kulturskole, vil blant annet ta for seg temaet «samhandling mellom politikk og administrasjon».

 

Ole-Henrik Holås Pettersen, kultursjef i Fredrikstad, og John Einar Halvorsrød, virksomhetsleder for Kulturskolen i Fredrikstad, vil ha et fellesinnlegg om arbeidet med plan for kulturskolen i Fredrikstad kommune.

 

I tillegg vil det bli en aktuell film å se samt at det blir spørsmålsrunder og debatt.

 

Anbefalt litteratur

 

Webinararrangørene anbefaler deltakerne å lese et utdrag fra boka «Tillit» – før eller etter webinaret. De anbefalte kapitlene er kapittel 7: Samfunnsplanlegging og kapittel 8: Kommuneøkonomi for folkevalgte.

 

Arrangøren oppfordrer interesserte til å invitere med seg flere, relevante deltakere fra egen kommune. Opptak av webinaret kan også benyttes i ettertid i egen kommunegruppe.

 

–  På forhånd kan det også være kjekt å sjekke ut følgende, sier Merete Wilhelmsen:

 

– Hvor og hva står det om kulturskolen din i det kommunale plansystemet? Og fins det generelle eller spesielle bestillinger til kulturskolen?

Les flere nyheter!