Koordinert kulturarbeid: Ungdomssamling under Kulturytring Drammen

07.04.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Koordinert kulturarbeid: Ungdomssamling under Kulturytring Drammen

DRAMMEN: Som del av pilotprosjektet Koordinert kulturarbeid – som Norsk kulturskoleråd, UKM samt Ungdom og Fritid står bak – planlegges det en ungdomssamling i Drammen 21.–23. juni 2021 – som en del av det nye, nasjonale, kulturpolitiske arrangementet Kulturytring Drammen.

 

Kulturytring Drammen tar mål av seg til å samle hele det norske kulturlivet til samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk.

 

Merk: Norsk kulturskoleråd vil også på egen hånd være en aktør under arrangementet, men ungdomssamlingen arrangeres av Kulturskolerådet, UKM Norge og Ungdom og Fritid i fellesskap. Samlingen er for ungdom fra de fem kommunene som er med i pilotprosjektet, det vil si Arendal, Melhus, Kongsberg, Sola og Sunndal.

 

Det er viktig for arrangørene av Kulturytring Drammen at også ungdommens stemmer blir hørt på den nye arenaen. Spesielt på dag to og tre blir det lagt til rette for at ungdommen til fulle skal få medvirke. Program for disse to dagene er under planlegging og arrangørene sier det vil legges ut så snart dette er klart.

 

Koordinert kulturarbeids hensikt

 

Koordinert kulturarbeid er en satsing i regi av Norsk kulturskoleråd, UKM samt Ungdom og Fritid, og hensikten er å få til et bedre og mer helhetlig kommunalt kulturtilbud for ungdom.

 

Les mer om Koordinert kulturarbeid på kulturskoleradet.no her

 

Løfte kunst og kultur som politikkområde

 

Kulturytring Drammen skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet. Programmet består av debatter, paneler, foredrag, samtaler – og ikke minst, kunst og kultur, for hele fagfeltet og for publikum fra hele landet.

 

Les mer om konferansen på kulturytring.no

 

Målsettinger for Kulturytring Drammen er å

  • samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk- og samfunnsområde
  • være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og barn og unge
  • samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt

Kulturytring Drammen vil bli arrangert som en biennal fra 2021 og framover i hvert valgår.

 

NOKU er initiativtaker

 

Norsk kulturforum (NOKU) er initiativtaker til Kulturytring Drammen. NOKU er en interesse- og kompetanseorganisasjon som samler kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner. Kulturytring Drammen arrangeres av NOKU i samarbeid med to hovedsamarbeidspartnere: Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Arenaen har sitt hovedsete på Union Scene og papirbredden i Drammen.

 

Program for Kulturytring Drammen skal lanseres i april 2021 – følg med på nettstedet kulturytring.no.

Les flere nyheter!