Fornya Fritidserklæring signert – Kulturskolerådet med

2022 Fritidserkløringen 11.8.jpg
Kunnskapsminister Tonje Brenna flankert av Morten Christiansen og Helga Pedersen, henholdsvis direktør og styreleder i Norsk kulturskoleråd.
11.08.2022 Egil Hofsli (tekst) Helga Pedersen (foto)
Del på:

Fornya Fritidserklæring signert – Kulturskolerådet med

Helga Pedersen, Kulturskolerådets styreleder, signerer Fritidserklæringen. (Foto: privat)OSLO: Fritidserklæringen – en regjeringsstrategi mot barnefattigdom – har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til jevnlig å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. I dag ble en fornya erklæring vedtatt og signert – med Norsk kulturskoleråd som ny deltaker i erklæringsgruppa.

 

«signeringsmøte» i Oslo stilte Kulturskolerådet med styreleder Helga Pedersen og direktør Morten Christiansen. Hos Kultur- og likestillingsdepartementet ble erklæringsforslaget diskutert, vedtatt og deretter signert av de involverte.

 

 

> Her er den nye Fritidserklæringen

 

Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. De involverte i erklæringsgruppa er enige om at gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter får barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner. En er også enige om at ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd.

 

Nye deltakere i erklæringsgruppa

 

I tillegg til organisasjonene som alt er deltakere i erklæringsgruppa (se til slutt i artikkelen), er nå Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk kulturskoleråd, Norsk friluftsliv, BUA, Kulturalliansen og Norsk kulturforum med i gruppa. Norges Musikkorps Forbund er også ny deltaker, som medlem av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap.

 

Ungdom og Fritid, Unge funksjonshemmede og Norsk musikkråd ble med i erklæringsgruppa i 22. januar 2020, og fikk nå anledning til å signere den nye erklæringen.

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er sekretariat for arbeidet med Fritidserklæringen.

 

Første versjon kom i 2016

 

Den første versjonen av Fritidserklæringen ble signert i 2016, av følgende:

 

 • Statsministeren
 • Barne- og likestillingsministeren
 • Kulturministeren
 • Arbeids- og sosialministeren
 • Kommunal- og moderniseringsministeren
 • KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Frivillighet Norge
 • Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom: Redd Barna, Røde Kors, KFUK-KFUM
 • Kirkens Bymisjon
 • Frelsesarmeen
 • Voksne for barn

Les flere nyheter!