Arendalsuka: – Glimrende for nettverksbygging

24.08.2022 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Arendalsuka: – Glimrende for nettverksbygging

ARENDAL: Noe av det mest fruktbare med Arendalsuka – når det gjelder kulturskolesaken – er nettverksbyggingen vi får til, både i forbindelse Kulturskolerådets egne arrangement samt i de mange uformelle møtene som oppstår. Her gjør både våre politiske representanter og våre ansatte en viktig jobb for kulturskolelandet. Det sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Arendalsuka 2022 er over. Norsk kulturskoleråd satset også i år offensivt som aktør der, på en rekke arenaer og med ulike tiltak. Nå skal årets innsats og prestasjoner grundig evalueres, men direktør Morten Christiansen ser mye bra med Arendalsuka som en arena Kulturskolerådet bruker til å synliggjøre og fokusere kulturskolen og "kulturskolesaken".

 

– For Norsk kulturskoleråd har Arendalsuka hatt høy prioritet de siste årene. Og nettverksbygging er som nevnt særdeles viktig for oss i denne sammenhengen, sier Kulturskolerådets direktør, som også synes organisasjonen leverte meget gode arrangement, med aktuell og viktig tematikk. Chistiansen synes også godt om det nye samarbeidet med fire andre organisasjoner om å skape mer oppmerksomhet om barn og unge og deres kultur- og fritidstilbud. 

 

– Samarbeidet mellom Kulturtanken, UKM, Norsk kulturforum, Ungdom og fritid og oss, er noe vi vil utvikle videre. Vi er her i god dialog med kulturadministrasjonen i Arendal, med mål om å gjøre denne satsingen enda mer synlig i bybildet. Arendalsuka vil være en viktig arena for Norsk kulturskoleråd også i fremtiden, med potensial for ytterligere styrking av kulturskolen spesielt, og barne- og ungdomskultur generelt, sier Morten Christiansen.

 

Kulturskolen synliggjort og fokusert

 

Kulturskolen ble synliggjort og fokusert under Arendalsuka 2022. Det sørga Norsk kulturskoleråd for, gjennom debatt- og samtalearrangement, samarbeid med andre aktører for å skape mer oppmerksomhet om barn og unges kultur- og fritidstilbud. Videre arrangerte Kulturskolerådet verkstedkurs for politikere samt hadde premiere på en ny sesong med Kulturskole-tv.

 

Dette var fjerde gangen Norsk kulturskoleråd var til stede som aktør under Arendalsuka. Kulturskolerådet hadde mange poster på sitt program under den politiske festivalen som fant sted i Arendal 15.–19. august. Med ett unntak* ble samtlige arrangement i Kulturskolerådets regi strømmet på nett, og kan i ettertid ses i opptak (lenker følger lenger ned i artikkelen).

 

*) Unntaket er verkstedkurset for politikere. Kurset ble filmet, og planen er at et redigert opptak vil bli tilgjengelig på Norsk kulturskoleråds Vimeokanal.

 

Dette var Kulturskolerådets arrangementstilbud under Arendalsuka 2022:

 

1) Hvilke kompetanser trenger vi for å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge i kommunene?

Se dialogmøtet i opptak:

 

Om arrangementet

 

Norsk kulturskoleråd og Universitetet i Agder arrangerte en samtale med temaet "Hvilke kompetanser trenger vi for å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge i kommunene?". Til samtalen hadde en invitert politikere, representanter fra UH-sektoren, og fagfeltet i kommunene.

 

Disse deltok i samtalepanelet:

 

 • Kari Holdhus, professor i musikkpedagogikk, Høgskulen Vestlandet
 • Bjørn Terje Bandlien, førsteamanuensis i musikkpedagikk, NTNU
 • Tor Egil Vaule Andersen, rektor, Knuden - Kristiansand kulturskole
 • Inger Margrethe Stoveland, SV-politiker og styreleder i Norsk kulturskoleråd Agder

Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd, er moderator for samtalen.

 

Mer bakgrunnsinfo fra arrangørene

 

Om vi skal …

 

 • skape de beste vilkårene for barn og unges oppvekst i kommunene
 • bygge inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn
 • legge et godt grunnlag for demokrati og et levende kunst- og kulturliv der alle kan delta

... så trenger vi en sterk kommunal kulturskole som samarbeider tett med grunnskole og fritidskulturlivet.

 

Er kompetansen som fins i kulturskolene og kommunene den rette for å ta ut dette potensialet?

 

Hvordan kan vi vite at utdanningene og etterutdanningene faktisk gir den kompetanse vi trenger for framtida?

 

Og hvordan kan vi rigge oss slik at vi både bidrar til å utvikle de rette kompetansene, og forvalter de til beste for barn og unge?

 

Under Arendalsuka ønsker vi å belyse dette gjennom en dialog mellom noen av de som på forskjellige måter er involvert i kompetanseutvikling for kulturskulene: utdanningstilbydere, skoleeiere og de som tar politiske avgjørelser.

 

> Mer info: arendalsuka.no.

 

---

 

2) Hvordan bli den ledende kulturpolitikeren i din kommune

Om arrangementet

 

Verkstedkurs – som skulle gi deltakerne inspirasjon til og verktøy for å bli gode kulturpolitikere i sine lokalsamfunn.

 

Terje Lindberg ledet verkstedkurset. Han er kreativ leder i Company Stories, nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre og lokalpolitiker for Høyre i Asker.

 

> Mer info: arendalsuka.no.

 

---

 

3) Et styrket mangfold – en viktig ressurs for økt bærekraft

Se dialogmøtet i opptak:

 

Om arrangementet

 

Mangfold og medvirkning vil gi bedre eierskap i prosessene som er nødvendige for å kunne oppnå reell inkludering og økt sosial bærekraft.

 

Stikkord for dette arrangement var mangfold, medvirkning, eierskap, inkludering, bæredyktig og dannelse, og dette var en panelsamtale rundt temaet mangfold som en ressurs for bærekraft. Medvirkning for å skape eierskap til de prosessene vi er en del av, er et viktig element i dette. 

 

 • Hvordan vi møter mangfold som ressurs, for å sikre medvirkning og eierskap med mål om utvikling av en bæredyktig dannelse? 
 • Hva kan kulturskolen gjøre for å fremme bærekraft/mangfold hos i sin egen kommune? 
 • Hvordan bruke mangfold som en ressurs i dette arbeidet?

Deltakerne i samtalen var politikere, fagpersoner og “samtidsvitner”. Korte videofilmer underveis i samtalen presenterte samtidsvitner, om ulike tema knyttet til mangfold. Begrepet samtidsvitner i denne sammenhengen er mennesker med erfaring og bakgrunn innen ett eller flere av områdene. For eksempel psykisk helse, etnisitet, legning, funksjonsnedsettelse osv.


Kulturskolerådet mener at det å løfte fram hva organisasjonens medlemskommuner  gjennom sine kulturskoler  kan bidra med, ved å se og bruke mangfold som en ressurs i sitt arbeid, også vil bringe en inn på hvordan kunst og kultur kan virke som inkluderende kraft  hvis en bare velger å legge til rette for det.

 
Kulturskolerådet hadde på forhånd "stjernemerket" noe viktige områder som kunne bli tema i dialogen på scenen: 

 

 • Kraften og muligheten som ligger i mangfold når vi velger å se det som en ressurs for læring, mestring og verdiskaping.   
 • Gi alle muligheten til å oppleve seg selv som betydningsfull, har en verdi gjennom anerkjennelse fra samfunn, arbeidsliv, sosiale nettverk (og seg selv!) og er en ressurs som kan bidra med noe verdifullt i de samme dimensjonene 
 • Å anerkjenne noen som en ressurs, bidrar til at vedkommende blir en ressurs! 
 • Kunsten og kulturens rolle i inkludering og innenforskap gjennom bevisst holdning til medvirkning for å skape eierskap.    

Deltakere

 

 • Kamzy Gunaratnam.

  Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og tidligere varaordfører i Oslo.

 • Ashna Usman. Styremedlem i Elevorganisasjonen.
 • Ingvill Dalseg. Høyrepolitiker, svært opptatt av folkehelse og sosial bærekraft. Medlem av Norsk kulturskoleråds hovedstyre.
 • Lætif Akbar. Politiker for Rødt. Barnevernspedagog og ansatt i barnehage.
 • Hannah Wozene Kvam. Artist, skribent, slampoet og rådgiver innen samfunnsutvikling og tverrfaglig samordning ved Fylkesrådleders kontor, Viken fylkeskommune.
 • Andrea Alarcon. Samfunnsforsker med utdanning innen statsvitenskap, folkehelse, inkludering og forebyggende arbeid med barn og unge. Andrea er også samfunnsdebattant med fokus på folkehelse, innenforskap og mangfold.
 • Omar Samy Gamal. Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Oslo kommune.

Moderatorer

 

 • Irene Kinunda Afriyie. Medarbeider i Fargespill Bergen, kunstner og samfunnsdebattant.
 • Anders Rønningen. FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

> Mer info: arendalsuka.no

 

---

 

4) SFO og kulturskole – oppvekst som monner

Se debatten i opptak her:

 

Om arrangementet

 

Kommunen som ansvarlig eier for både SFO og kulturskole, har god mulighet til å gi et tilbud av høy kvalitet i innholdet. Kulturskolene besitter egnet høy (kunst)faglig og pedagogisk kompetanse. Hvordan kan denne kompetansen bli en ressurs i kommunenes SFO-tilbud?

 

I denne debatten deltok

 

 • Kari-Anne Jønnes. Stortingspolitiker for Høyre.
 • Stein Halvorsen. Kommunedirektør i Åmot kommune.
 • Elise Waagen. Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet.
 • Helga Pedersen. Styreleder i Norsk kulturskoleråd.

Sofie Frøysaa var debattleder.

 

> Mer info: arendalsuka.no.

 

Kulturskole-tv – premiere på ny serie

 

Under Arendalsuka 2022 ble det også premiere med en ny nett-tv-programserie under Kulturskole-tv-vignetten. I denne serien vil en ta opp sju ulike kulturskoletema, der en rekke personer deltar i diskusjoner/samtaler samt bidrar med relevante innlegg. Programleder er Terje Lindberg, nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre.

 

Første episoden ser du her:

 

Stor tropp fra Kulturskolerådet

 

Både ansatte og politiske valgte i Kulturskolerådet var også i år med og gjorde en innsats for kulturskolen under Arendalsuka. Kulturskolerådets hovedstyre var representert ved leder Helga Pedersen, nestleder Terje Lindberg samt styremedlemmene Ingvill Dalseg (Trøndelag) og Inger Margrethe Stoveland (Agder). Også andre politisk valgte, på fylkesstyrenivå, hadde kulturskolerådsoppgaver i forbindelse med Arendalsuka 2022.

 

I tillegg mønstra Kulturskolerådets administrasjon en tropp på ni personer, ledet av direktør Morten Christiansen.

 

Utover egne arrangement, samarbeida Kulturskolerådet i år med Ungdom og Fritid, UKM, Norsk kulturforum og Kulturtanken om en felles satsing som inkluderte en rekke arrangement på Kulturkammeret. Målet var å skape mer oppmerksomhet om barn og unge og deres kultur- og fritidstilbud. Mer om denne satsingen i egen (forhånds)nyhetssak på kulturskoleradet.no.

 

Arendalsuka 

Demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i og deg som vil være med å lytte til, debattere og løse samfunnsutfordringer. Rundt 1000 arrangement og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. I år arrangeres Arendalsuka 15.–19. august.
Årlig, nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Partipolitisk uavhengig. Har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt demokrati.

 

> Se også arendalsuka.no

Les flere nyheter!