Arendalsuka: Fokus på styrket mangfold som viktig ressurs for økt bærekraft

15.08.2022 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Sharon McCutcheon/Unsplash (foto)
Del på:

Arendalsuka: Fokus på styrket mangfold som viktig ressurs for økt bærekraft

ARENDAL: Kulturskolen skal synliggjøres og fokuseres også under Arendalsuka 2022. Det skal Norsk kulturskoleråd sørge for, og på festivalens andre dag setter Kulturskolerådet fokus på hvordan et styrket mangfold er en viktig ressurs for økt bærekraft.

 

Tema for Norsk kulturskoleråds arrangement er mangfold > medvirkning > eierskap > inkludering > bæredyktig dannelse. Dette blir en sofasamtale rundt temaet mangfold som en ressurs for bærekraft. Medvirkning for å skape eierskap til de prosessene vi alle er en del av, er et viktig element i dette. 

 

 • Hvordan vi møter mangfold som ressurs, for å sikre medvirkning og eierskap med mål om utvikling av en bæredyktig dannelse? 
 • Hva kan kulturskolen gjøre for å fremme bærekraft/mangfold hos i sin egen kommune? 
 • Hvordan bruke mangfold som en ressurs i dette arbeidet?

Deltakerne i samtalen er politikere, fagpersoner og “samtidsvitner”. Begrepet samtidsvitner i denne sammenhengen er mennesker med erfaring og bakgrunn innen ett eller flere av områdene. For eksempel psykisk helse, etnisitet, legning, funksjonsnedsettelse osv.

  

Deltakere i sofaene på scenen er 

 

 • Lætif Akbar. Politiker for Rødt. Barnevernspedagog og ansatt i barnehage.
 • Andrea Alarcon. Samfunnsforsker med utdanning innen statsvitenskap, folkehelse, inkludering og forebyggende arbeid med barn og unge. Andrea er også samfunnsdebattant med fokus på folkehelse, innenforskap og mangfold.
 • Ashna Usman. Styremedlem i Elevorganisasjonen.
 • Ingvill Dalseg. Høyrepolitiker, svært opptatt av folkehelse og sosial bærekraft. Medlem av Norsk kulturskoleråds hovedstyre.
 • Omar Samy Gamal. Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Oslo kommune.
 • Kamzy Gunaratnam. Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og tidligere varaordfører i Oslo.

 • Hannah Wozene Kvam. Artist, skribent, slampoet og rådgiver innen samfunnsutvikling og tverrfaglig samordning ved Fylkesrådleders kontor, Viken fylkeskommune.

Moderatorer

 

 • Irene Kinunda Afriyie. Medarbeider i Fargespill Bergen, kunstner og samfunnsdebattant.
 • Anders Rønningen. FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

Tid og sted

 

Flere arrangement i Norsk kulturskoleråd-regi

 

Norsk kulturskoleråd vil  alene eller sammen med andre  fokusere kulturskolen under Arendalsuka 2022, gjennom å arrangere flere samtaler/debatter om ulike kulturskolerelaterte tema samt et verkstedkurs for politikere.

 

Kulturskole-tv-program blir det også, og Kulturskolerådet skal videre – sammen med fire samarbeidspartnere – gjøre sitt for å skape mer oppmerksomhet om barn og unge og deres kultur- og fritidstilbud.

 

Dette er fjerde gangen Norsk kulturskoleråd er til stede som aktør under Arendalsuka. Kulturskolerådet har mange poster på sitt program under den politiske festivalen som finner sted i Arendal 15.–19. august. Med ett unntak* vil samtlige arrangement i Kulturskolerådets regi bli strømmet, og kan også ses i ettertid.

*) Unntaket er verkstedkurset for politikere. Kurset filmes og et redigert opptak blir tilgjengelig på Norsk kulturskoleråds Vimeokanal.

 

Her er Kulturskolerådets arrangementstilbud under Arendalsuka 2022:

 

1) Hvilke kompetanser trenger vi for å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge i kommunene?

Om arrangementet

 

Norsk kulturskoleråd og Universitetet i Agder arrangerer en samtale med temaet "Hvilke kompetanser trenger vi for å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge i kommunene?" under Arendalsuka. Til samtalen har en invitert politikere, representanter fra UH-sektoren, og fagfeltet i kommunene.

 

Inger Margrethe Stoveland, Styreleder i Norsk kulturskoleråd Agder, er moderator for samtalen.

 

Mer bakgrunnsinfo fra arrangørene

 

Om vi skal …

 

 • skape de beste vilkårene for barn og unges oppvekst i kommunene
 • bygge inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn
 • legge et godt grunnlag for demokrati og et levende kunst- og kulturliv der alle kan delta

... så trenger vi en sterk kommunal kulturskole som samarbeider tett med grunnskole og fritidskulturlivet.

 

Er kompetansen som fins i kulturskolene og kommunene den rette for å ta ut dette potensialet?

 

Hvordan kan vi vite at utdanningene og etterutdanningene faktisk gir den kompetanse vi trenger for framtida?

 

Og hvordan kan vi rigge oss slik at vi både bidrar til å utvikle de rette kompetansene, og forvalter de til beste for barn og unge?

 

Under Arendalsuka ønsker vi å belyse dette gjennom en dialog mellom noen av de som på forskjellige måter er involvert i kompetanseutvikling for kulturskulene: utdanningstilbydere, skoleeiere og de som tar politiske avgjørelser.

 

---

 

2) Hvordan bli den ledende kulturpolitikeren i din kommune
 • Når: Tirsdag 16. august kl. 10.00 – 12.00
 • Hvor: Arendals kunstforening, Nedre Tyholmsvei 7B, Arendal
 • Mer info: arendalsuka.no

Om arrangementet

 

Verkstedkurs – som skal gi deltakerne inspirasjon til og verktøy for å bli gode kulturpolitikere i sine lokalsamfunn.

 

Terje Lindberg leder verkstedkurset. Han er kreativ leder i Company Stories, nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre og lokalpolitiker for Høyre i Asker.

 

---

 

3) Et styrket mangfold – en viktig ressurs for økt bærekraft
 • Når: Tirsdag 16. august kl. 13.00–14.00
 • Hvor: Klangkammeret, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B, Arendal
 • Mer info: arendalsuka.no

Om arrangementet

 

Mangfold og medvirkning vil gi bedre eierskap i prosessene som er nødvendige for å kunne oppnå reell inkludering og økt sosial bærekraft.

 

Tema for Norsk kulturskoleråds arrangement er 
mangfold > medvirkning > eierskap > inkludering > bæredyktig dannelse 

 

og dette blir en sofasamtale rundt temaet mangfold som en ressurs for bærekraft. Medvirkning for å skape eierskap til de prosessene vi er en del av, er et viktig element i dette. 

 

 • Hvordan vi møter mangfold som ressurs, for å sikre medvirkning og eierskap med mål om utvikling av en bæredyktig dannelse? 
 • Hva kan kulturskolen gjøre for å fremme bærekraft/mangfold hos i sin egen kommune? 
 • Hvordan bruke mangfold som en ressurs i dette arbeidet?

Deltakerne i samtalen er politikere, fagpersoner og “samtidsvitner”. Korte videofilmer vil underveis i samtalen presentere samtidsvitner, om ulike tema knyttet til mangfold. Begrepet samtidsvitner i denne sammenhengen er mennesker med erfaring og bakgrunn innen ett eller flere av områdene. For eksempel psykisk helse, etnisitet, legning, funksjonsnedsettelse osv.


Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner som driver kulturskoler. Kulturskolerådet mener at det å løfte fram hva organisasjonens medlemskommuner  gjennom sine kulturskoler  kan bidra med ved å se og bruke mangfold som en ressurs i sitt arbeid, vil også bringe en inn på hvordan kunst og kultur kan virke som inkluderende kraft  hvis en bare velger å legge til rette for det.

 
Kulturskolerådet har stjernemerket noe viktige områder som kan komme til å være med i dialogen i sofaen: 

 

 • Kraften og muligheten som ligger i mangfold når vi velger å se det som en ressurs for læring, mestring og verdiskaping.   
 • Gi alle muligheten til å oppleve seg selv som betydningsfull, har en verdi gjennom anerkjennelse fra samfunn, arbeidsliv, sosiale nettverk (og seg selv!) og er en ressurs som kan bidra med noe verdifullt i de samme dimensjonene 
 • Å anerkjenne noen som en ressurs, bidrar til at vedkommende blir en ressurs! 
 • Kunsten og kulturens rolle i inkludering og innenforskap gjennom bevisst holdning til medvirkning for å skape eierskap.    

Deltakere

 

 • Lætif Akbar. Politiker for Rødt. Barnevernspedagog og ansatt i barnehage.
 • Andrea Alarcon. Samfunnsforsker med utdanning innen statsvitenskap, folkehelse, inkludering og forebyggende arbeid med barn og unge. Andrea er også samfunnsdebattant med fokus på folkehelse, innenforskap og mangfold.
 • Ashna Usman. Styremedlem i Elevorganisasjonen.
 • Ingvill Dalseg. Høyrepolitiker, svært opptatt av folkehelse og sosial bærekraft. Medlem av Norsk kulturskoleråds hovedstyre.
 • Omar Samy Gamal. Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Oslo kommune.
 • Kamzy Gunaratnam. Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og tidligere varaordfører i Oslo.

 • Hannah Wozene Kvam. Artist, skribent, slampoet og rådgiver innen samfunnsutvikling og tverrfaglig samordning ved Fylkesrådleders kontor, Viken fylkeskommune.

Moderatorer

 

 • Irene Kinunda Afriyie. Medarbeider i Fargespill Bergen, kunstner og samfunnsdebattant.
 • Anders Rønningen. FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

---

 

4) SFO og kulturskole – oppvekst som monner
 • Når: Onsdag 17. august kl. 12.30–13.30
 • Hvor: Hjertekammeret, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B, Arendal
 • Mer info: arendalsuka.no

Om arrangementet

 

Kommunen som ansvarlig eier for både SFO og kulturskole, har god mulighet til å gi et tilbud av høy kvalitet i innholdet. Kulturskolene besitter egnet høy (kunst)faglig og pedagogisk kompetanse.

 

På dette debattmøtet deltar 

 

 • Kari-Anne Jønnes. Stortingspolitiker for Høyre.
 • Stein Halvorsen. Kommunedirektør i Åmot kommune.
 • Elise Waagen. Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet.
 • Helga Pedersen. Styreleder i Norsk kulturskoleråd.

Sofie Frøysaa er debattleder.

 

Kulturskole-tv – premiere på ny serie

 

Under Arendalsuka 2022 blir det også premiere med en ny nett-tv-programserie under Kulturskole-tv-vignetten. I denne serien vil en ta opp seks ulike kulturskoletema, der en rekke personer deltar i diskusjoner/samtaler samt bidrar med relevante innlegg. Programleder er Terje Lindberg, nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre.

 

Stor tropp fra Kulturskolerådet

 

Både ansatte og politiske valgte i Kulturskolerådet vil også i år gjøre en innsats for kulturskolen under Arendalsuka. Kulturskolerådets hovedstyre vil være representert ved leder Helga Pedersen, nestleder Terje Lindberg samt styremedlemmene Ingvill Dalseg (Trøndelag) og Inger Margrethe Stoveland (Agder). Også andre politisk valgte, på fylkesstyrenivå, har kulturskolerådsoppgaver i forbindelse med Arendalsuka 2022.

 

I tillegg mønstrer administrasjonen en tropp på ti personer, ledet av direktør Morten Christiansen.

 

Utover egne arrangement, samarbeider Kulturskolerådet i år med Ungdom og Fritid, UKM, Norsk kulturforum og Kulturtanken om en felles satsing som inkluderer en rekke arrangement på Kulturkammeret. Målet er å skape mer oppmerksomhet om barn og unge og deres kultur- og fritidstilbud. Mer om dette i egen nyhetssak på kulturskoleradet.no.

 

Arendalsuka 

Demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i og deg som vil være med å lytte til, debattere og løse samfunnsutfordringer. Rundt 1000 arrangement og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. I år arrangeres Arendalsuka 15.–19. august.
Årlig, nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Partipolitisk uavhengig. Har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt demokrati.

 

> Se også arendalsuka.no

Les flere nyheter!