KulVFL 2022-2023: Kursstart med webinar

12.08.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

KulVFL 2022-2023: Kursstart med webinar

TRONDHEIM: August er oppstartstid for mye som har med utdanning å gjøre, så også hva gjelder nettkurset Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL). Fredag 19. august sparkes et nytt KulVFL-kursår i gang, med et webinar for de involverte kommunenes kulturskoleledere og –lærere.

 

13 kommuner har fått plass på nettkurset Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) i skoleåret 2022–2023. KulVFL er et skolebasert nettkurs som tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon.

 

 Vi ønsker hele tida å være i utviklingsmodus, i dialog med deltakerne. Derfor vil er høstens oppstartswebinar denne gangen også omfatte kommunenes kulturskolelærere. Vi gjennomførte dessuten to møter i vår, med deltakerkommunenes kulturskoleledere og skoleiere, så vi tror deltakerkommunene er bedre forberedt til kursstart enn noen gang før. sier Åste Selnæs Domaas. leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd og den som sammen med rådgiver Merete Wilhelmsen er prosjektansvarlig for KulVFL i Norsk kulturskoleråd.

 

Flere av deltakerkommunene velger å gjøre oppstartswebinaret til en del av en planleggingsdag ved kulturskolen, og bruker også resten av dagen til å fokusere KulVFL.

 

Høgskolen i Innlandet, som er Kulturskolerådets samarbeidspartner når det gjelder KulVFL, utvikler også sitt bidrag inn i kurset. Dette kursåret tilbyr høgskolen alle deltakerkommunene egne veiledningsmøter, primært for å gi lederstøtte. Høgskolen har for øvrig engasjert Julianne Hauge, rektor ved Ulstein kulturskule, som ny prosjektmedarbeider i forbindelse med KulVFL for inneværende år. 

 

 

Årets KulVFL-kommuner

 

De tretten kulturskolene / kommunene (fylkestilhørighet i parentes) som er klare for KulVFL 2022–2023 er

 

 • Nord-Aurdal kulturskole, Nord-Aurdal (Innlandet)
 • Vestre Slidre kulturskule, Vestre Slidre (Innlandet) 
 • Øystre Slidre kulturskule, Øystre Slidre (Innlandet)
 • Aukra kulturskole, Aukra (Møre og Romsdal)
 • Kristiansund kulturskole, Kristiansund (Møre og Romsdal)
 • Rauma musikk- og kulturskole, Rauma (Møre og Romsdal)
 • Vestnes kulturskole, Vestnes (Møre og Romsdal)
 • Volda kulturskule, Volda (Møre og Romsdal)
 • Ørsta kulturskule Ørsta (Møre og Romsdal)
 • Karmøy kulturskole, Karmøy (Rogaland)
 • Kulturskolen i Kvænangen, Kvænangen (Troms og Finnmark)
 • Skien kulturskole, Skien (Vestfold og Telemark)
 • Moss kulturskole, Moss (Viken)

Profesjonelle læringsfellesskap

 

Det overordnede målet for nettkurset KulVFL er at lærere og ledere samarbeider i profesjonelle læringsfellesskap, og bruker rammeplan for kulturskolen og vurdering for læring på en måte som er optimal for elevenes læring, utvikling og trivsel. KulVFL tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse, samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon.

 

Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren.

 

En forutsetning for deltakelse i KulVFL at hele personalet i kulturskolen deltar i utviklingsarbeidet.

Deltakelse i KulVFL er gratis skoleåret 2022–2023.

 

Det er også bestemt at 25. januar 2023 vil det bli arrangert et midtveiswebinar for deltakerne i KulVFL 2022–2023.

 

Mer info om KulVFL på kulturskoleradet.no her

Les flere nyheter!