Arendalsuka: Fokuserte styrket mangfold som viktig ressurs for økt bærekraft

Samtaledeltakerne - flankert av moderatorene.
Samtaledeltakerne - flankert av moderatorene.
16.08.2022 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Arendalsuka: Fokuserte styrket mangfold som viktig ressurs for økt bærekraft

ARENDAL: Mangfold som ressurs for bærekraft fikk fokus da Norsk kulturskoleråd tirsdag bød inn til et samtalearrangement under Arendalsuka 2022.

 

Kulturskolen synliggjøres og fokuseres også under Arendalsuka 2022. Det sørger Norsk kulturskoleråd for, og på festivalens andre dag satte Kulturskolerådet fokus på hvordan et styrket mangfold er en viktig ressurs for økt bærekraft.

 

Tema for Norsk kulturskoleråds arrangement var mangfold > medvirkning > eierskap > inkludering > bæredyktig dannelse. Dette ble et dialogmøte rundt temaet mangfold som en ressurs for bærekraft. Medvirkning for å skape eierskap til de prosessene vi alle er en del av, var et viktig element i dette. 

 

Blant spørsmålene som dannet utgangspunkt for dialogens ulike deltema, var

 

 • Hvordan vi møter mangfold som ressurs, for å sikre medvirkning og eierskap med mål om utvikling av en bæredyktig dannelse? 
 • Hva kan kulturskolen gjøre for å fremme bærekraft/mangfold hos i sin egen kommune? 
 • Hvordan bruke mangfold som en ressurs i dette arbeidet?

Deltakerne i samtalen var politikere, fagpersoner og “samtidsvitner”. Begrepet samtidsvitner i denne sammenhengen er mennesker med erfaring og bakgrunn innen ett eller flere av områdene. For eksempel psykisk helse, etnisitet, legning, funksjonsnedsettelse osv.

  

Deltakere på scenen var (fra venstre):

 

 • Kamzy Gunaratnam. Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og tidligere varaordfører i Oslo.

 • Ashna Usman. Styremedlem i Elevorganisasjonen.
 • Ingvill Dalseg. Høyrepolitiker, svært opptatt av folkehelse og sosial bærekraft. Medlem av Norsk kulturskoleråds hovedstyre.
 • Lætif Akbar. Politiker for Rødt. Barnevernspedagog og ansatt i barnehage.
 • Hannah Wozene Kvam. Artist, skribent, slampoet og rådgiver innen samfunnsutvikling og tverrfaglig samordning ved Fylkesrådleders kontor, Viken fylkeskommune.
 • Andrea Alarcon. Samfunnsforsker med utdanning innen statsvitenskap, folkehelse, inkludering og forebyggende arbeid med barn og unge. Andrea er også samfunnsdebattant med fokus på folkehelse, innenforskap og mangfold.
 • Omar Samy Gamal. SV-politiker og byråd for kultur, idrett og frivillighet, Oslo kommune.

Moderatorer

 

 • Irene Kinunda Afriyie (bildet). Medarbeider i Fargespill Bergen, kunstner og samfunnsdebattant.
 • Anders Rønningen. FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

> Opptak av dialogmøtet på Norsk kulturskoleråds Vimeo-kanal

 

> Mer info: arendalsuka.no.

 

Flere arrangement i Norsk kulturskoleråd-regi

 

Norsk kulturskoleråd vil  alene eller sammen med andre  fokusere kulturskolen under Arendalsuka 2022, gjennom å arrangere flere samtaler/debatter om ulike kulturskolerelaterte tema samt et verkstedkurs for politikere.

 

Kulturskole-tv-program blir det også, og Kulturskolerådet skal videre – sammen med fire samarbeidspartnere – gjøre sitt for å skape mer oppmerksomhet om barn og unge og deres kultur- og fritidstilbud.

 

Dette er fjerde gangen Norsk kulturskoleråd er til stede som aktør under Arendalsuka. Kulturskolerådet har mange poster på sitt program under den politiske festivalen som finner sted i Arendal 15.–19. august. Med ett unntak* vil samtlige arrangement i Kulturskolerådets regi bli strømmet, og kan også ses i ettertid.

*) Unntaket er verkstedkurset for politikere. Kurset filmes og et redigert opptak blir tilgjengelig på Norsk kulturskoleråds Vimeokanal.

 

Kulturskolerådets siste arrangement under Arendalsuka 2022 er følgende

 

Debatt: SFO og kulturskole – oppvekst som monner

 

 • Når: Onsdag 17. august kl. 12.30–13.30
 • Hvor: Hjertekammeret, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B, Arendal
 • Mer info: arendalsuka.no

Om arrangementet

 

Kommunen som ansvarlig eier for både SFO og kulturskole, har god mulighet til å gi et tilbud av høy kvalitet i innholdet. Kulturskolene besitter egnet høy (kunst)faglig og pedagogisk kompetanse.

 

På dette debattmøtet deltar 

 

 • Kari-Anne Jønnes. Stortingspolitiker for Høyre.
 • Stein Halvorsen. Kommunedirektør i Åmot kommune.
 • Elise Waagen. Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet.
 • Helga Pedersen. Styreleder i Norsk kulturskoleråd.

 

Sofie Frøysaa er debattleder.

 

Kulturskole-tv – premiere på ny serie

 

Under Arendalsuka 2022 blir det også premiere med en ny nett-tv-programserie under Kulturskole-tv-vignetten. I denne serien vil en ta opp seks ulike kulturskoletema, der en rekke personer deltar i diskusjoner/samtaler samt bidrar med relevante innlegg. Programleder er Terje Lindberg, nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre.

 

Stor tropp fra Kulturskolerådet

 

Både ansatte og politiske valgte i Kulturskolerådet gjøre også i år en innsats for kulturskolen under Arendalsuka. Kulturskolerådets hovedstyre er representert ved leder Helga Pedersen, nestleder Terje Lindberg samt styremedlemmene Ingvill Dalseg (Trøndelag) og Inger Margrethe Stoveland (Agder). Også andre politisk valgte, på fylkesstyrenivå, har kulturskolerådsoppgaver i forbindelse med Arendalsuka 2022.

 

I tillegg mønstrer administrasjonen en tropp på ti personer, ledet av direktør Morten Christiansen.

 

Utover egne arrangement, samarbeider Kulturskolerådet i år med Ungdom og Fritid, UKM, Norsk kulturforum og Kulturtanken om en felles satsing som inkluderer en rekke arrangement på Kulturkammeret. Målet er å skape mer oppmerksomhet om barn og unge og deres kultur- og fritidstilbud. Mer om dette i egen nyhetssak på kulturskoleradet.no.

 

Se også: Samlesak om alt Kulturskolerådet er med og arrangerer under Arendalsuka 2022

 

Arendalsuka 

Demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i og deg som vil være med å lytte til, debattere og løse samfunnsutfordringer. Rundt 1000 arrangement og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. I år arrangeres Arendalsuka 15.–19. august.
Årlig, nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Partipolitisk uavhengig. Har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt demokrati.

 

> Se også arendalsuka.no

Les flere nyheter!