– Fantastisk tilbud som alle kulturskoleledere bør få

2019 Lederopplæring 7.2.png
STUDIESUKSESS: I Møre og Romsdal tilbys kulturskolelederopplæring som faller i smak, også hos Annbjørg Silje Rørvik Skar (bildet t.v.) og Hege Segtnan.
07.02.2019 Egil Hofsli (tekst) Merete Wilhelmsen (foto)
Del på:

– Fantastisk tilbud som alle kulturskoleledere bør få

ÅLESUND: Dette studietilbudet er fantastisk, og noe som alle kulturskoleledere bør få mulighet til å delta i. Jeg er meget begeistret for dette opplæringsprogrammet, og har stor glede og nytte av å være en del av det.

 

Det sier Annbjørg Silje Rørvik Skar, teaterfaglig leder ved Ålesund kulturskole. Hun framsnakker lett kulturskolelederopplæringsprogrammet Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal, Høgskolen i Innlandet og Lederskap har komponert og som hun deltar i.

 

Både Rørvik Skar og medstudent Hege Segtnan, fagleder ved Skaun kulturskole i Trøndelag melder om stort utbytte av opplæringa. Begge er svært glad for at Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet og Lederskap nylig har inngått en rammeavtale for et samarbeid som har til hensikt å tilrettelegge for kompetanseutvikling for ledere ved kommunale kulturskoler.

 

– Det hadde vært flott om Norsk kulturskoleråd i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Lederskap fikk til en erfaringsbasert master innen kulturskoleledelse. Jeg er med, sier Hege Segtnan.

 

Les også: Inngår avtale for å gi kulturskoleledere kompetanseutvikling

 

Nyttig suksess i Møre og Romsdal

 

Utgangspunktet for at denne avtalen nå er inngått, er de gode erfaringene de tre partene har med et kulturskolelederopplæringsprogram som ble igangsatt i Møre og Romsdal i 2016 og som fortsatt pågår, og som også følges av noen studenter hjemmehørende i Trøndelag og Sogn og Fjordane.

 

– Erfaringer fra det allerede etablerte opplæringstilbud i Møre og Romsdal gir oss et solid grunnlag for det videre arbeidet og videreutvikling av studietilbudet. Avtalen gjør at vi kommer i gang med å se på muligheter for å starte med de to allerede godkjente modulene på 30 studiepoeng i andre fylker og regioner i landet. Videre skal vi sammen se på muligheter for å bygge ut dette ut til en erfaringsbasert master på 90 studiepoeng, sier assisterende direktør Merete Wilhelmsen i Norsk kulturskoleråd.

 

Ledelse av prosesser

 

Ledelse av prosesser heter kompetansetiltaket som er på masternivå, og nå har to trinn (LAP 1 og LAP 2) som hvert gir 30 studiepoeng. Trinnene kan tas hver for seg, eller sammenhengende. En kan også gjennomføre studiet som et program uten å ta eksamen.

 

Annbjørg Silje Rørvik Skar (bildet) har fullført LAP 1 og er godt i gang med LAP 2.

 

– Jeg startet på studiet fordi jeg så ledelsesbiten som en viktig del av arbeidet mitt, og fordi jeg følte meg trygg på metodene som ble presentert om faget. Utbyttet er stort! Dette gir bekreftelse til eget arbeid, og krever av meg at jeg går lenger i utviklingsarbeid enn jeg ellers ville ha gjort, sier Rørvik Skar. – Jeg stoler enda mer på egen lederstil og utvikler hele tiden ny og viktig forståelse for lederskap. Jeg kan bidra inn i andres sammenheng og ønsker enda mer enn før å bidra i andre sammenhenger.

 

Hun vedgår at det er krevende å være i enkelte prosesser i studiet. Noen ganger kjenner hun behov for å være lengre i et gruppearbeid enn det er avsatt tid til, for å dele og diskutere. – Det kunne også vært fint med rom for øvelser som leder til tema vi tar for oss. Eller øvelser som avbrekk til forelesning/fordypning, sier Annbjørg Silje Rørvik Skar.

 

– Enormt lærerikt og inspirerende

 

Hege Segtnan (bildet) er i gang med LAP 1, og har også mange lovord å si om studiet.

 

– Jeg har jobbet i kulturskole «hele mitt liv», som treblåslærer og dirigent. Etter hvert fikk jeg administrative oppgaver i tillegg til undervisning. Til slutt var tittelen fagleder. Da meldte behovet seg for kompetanseheving innen ledelse, både på ledelse av mennesker, prosjekt og prosesser. Da muligheten for å delta på studiet i Møre og Romsdal dukket opp, ønsket jeg å delta der, sier Segtnan. – Tiden og studieinnholdet var helt midt i blinken for min del. Jeg fikk til en avtale med arbeidsgiver om denne videreutdanninga, og jeg er svært tilfreds med studiet så langt.

 

Nå har hun vært med på fire av totalt seks samlinger. – Det er enormt lærerikt og inspirerende hver gang. Det er mye pensumlitteratur, og jeg må innrømme at det nok er umulig å komme gjennom alt i tillegg til alt det andre jeg driver med til daglig. Heldigvis har vi en skrivegruppe som jeg skal levere eksamensoppgave sammen med i april. I denne gruppa utveksler vi erfaringer og kompetanse og henter inspirasjon hos hverandre til videre arbeid og studier, sier Hege Segtnan.

 

Hun forteller om at utbyttet så langt har vært bra og det på flere plan. – For det første har jeg fått satt fokus på min egen rolle som mellomleder i kommunal sektor. For det andre har jeg møtt mange nye og noen gamle bekjentskaper, hvor jeg kan høste av deres erfaringer og kunnskap, sier Segtnan.

 

Litt reiseutfordringer har hun hatt med samlinger på ulike steder i nabofylket, men ser også en verdi i å «komme seg bort» og finner mer ro på selve samlingene. – Hvis det blir en mulighet for LAP 2 i Trøndelag fra høsten av, så søker jeg nok på det. Hvis ikke drar jeg til Møre og Romsdal også neste skoleår, sier Hege Segtnan.

Les flere nyheter!