Søker om 9,5 mill. kr til musikkundervisningsforskning

21.02.2019 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Søker om 9,5 mill. kr til musikkundervisningsforskning

TRONDHEIM: I samarbeid med kulturskoler og forskningsmiljø har Norsk kulturskoleråd formet et prosjekt – MusiKinG – som skal se på effektene av musikkundervisning og kultur- og grunnskolesamarbeid. Nå venter de prosjektinvolverte spent på om prosjektet vil få FINNUT-midler.

 

Søknaden ble levert til Forskningsrådet medio februar, og svar derfra kommer nærmere sommeren. Det søkes om 9,5 millioner kroner til et prosjekt som har en totalramme på 11,9 mill. kr inkludert lokale bidrag. Forskningsrådet krever 20 prosent egenfinansiering for å innvilge en søknad om FINNUT-midler.

 

Prosjektets tittel er Effects of Instrumental Tuition and Playing in an Ensemble – Teaching Music in Cooperation between Primary and Music Schools. Men prosjektet omtales oftere med akronymet MusiKinG.

 

Kortversjonen av innholdet i søknaden er at det søkes støtte til

  • utvikling av instrumentopplæring i et samarbeid mellom kulturskole og grunnskole
  • gjennomføring av tiltaket i et utvalg klasser
  • forskningstid og formidling
  • en stipendiatstilling

Les også: Kulturskoler og forskningsmiljø vil undersøke effekten av kulturtiltak i grunnskolen

 

Nord universitet er prosjekteier

 

Nord universitet står som prosjekteier, og FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd er full av godord om prosjekteiers innsats for dette prosjektet:

 

– Det har vært fabelaktig, god innsats fra flere hold ved Nord universitet for å få dette godt planlagt og søknaden ferdigstilt med alle nødvendige økonomiske planer i orden. Men den desidert største æren for at dette er kommet så godt i havn, skal prosjektleder og forskningsansvarlig Jens Knigge ha. Jeg er dypt imponert over den ekstreme arbeidskapasiteten og kompetansen som vi har fått del i, sier Anders Rønningen. Jens Knigge er professor ved fakultet for lærerutdanning – kunst og kultur ved Nord universitet.

 

Anders Rønningen ønsker også spesielt å takke Kristiansand kulturskole ved Odd Christian Hagen, som har vært sentral i forankringen av planleggingen av MusiKinG. 

 

Etter idémyldring høsten 2018 og et påfølgende flere måneder langt arbeid med både prosjektskisse, endelig prosjektforming og utarbeidelse av FINNUT-søknad, endte det med at følgende fortsatt er med som prosjekteiers aktive partnere i prosjektet:

 

Kristiansand kommune, Levanger kommune, Trondheim kommune, Norsk kulturskoleråd, Universitetet i Agder og Universitetet i Sørøst-Norge.

 

I tillegg er representanter for det tyske JeKI-prosjektet formelt tilknytta MusiKinG-prosjektet.

 

Prosjektstart høsten 2019

 

– Det eksisterer intensjonsavtaler fra alle partnere, og det lover særdeles godt for et spennende, inspirerende og utviklende samarbeid – hvis vi faktisk får støtte til dette prosjektet, sier FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd.

 

Om prosjektet får støtte fra Forskningsrådet, er det prosjektstart 1. september 2019. –

Selve forskningsarbeidet starter ikke før skoleåret 2020/2021, men det er mye å gjøre av forberedelser innen da, så dersom svaret er positivt, vil vi samle gruppen av involverte umiddelbart ved skolestart kommende høst, sier Rønningen.

 

Initiert av Norsk kulturskoleråd

 

Initiativet til prosjektet ble tatt av Norsk kulturskoleråd. Om bakgrunnen for initiativet, sier Rønningen følgende: – I mange kommuner er det utstrakt samarbeid mellom kulturskolen og grunnskoler/barnehager. Det samarbeides på ulikt vis, og vi er kjent med at det er mange som opplever økt kvalitet både for kulturskole og grunnskole. Men det fins lite forskningsbasert kunnskap om dette, sier Rønningen.

 

Han er overbevist om at samarbeid mellom kulturskole og skole/barnehage bidrar til at barn og ungdom får en bedre oppvekst, men likevel ser han at både estetiske fag i grunnskole og barnehage og kulturskolenes virksomhet er under press mange steder grunnet kommunale prioriteringer.

 

– Med dette som utgangspunkt finner vi det interessant å forme og gjennomføre et forskningsprosjekt som undersøker effektene av tiltak i grunnskolen som involverer samarbeid med kulturskolen, sier FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!