Seks Kulturbarn-kommuner utvalgt for perioden 2019–2020

2019 Kulturbarn 6.3.JPG
KULTURBARN-KOMMUNER: Seks kommuner med fokus på kunst og kultur til de yngste innbyggerne får nå assistanse fra Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.
06.03.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Seks Kulturbarn-kommuner utvalgt for perioden 2019–2020

OSLO: 42 kommuner har søkt om å få bli en av seks Kulturbarn-kommuner. Nå er de seks kommunene valgt ut i dette delprosjektet i prosjektet Kulturbarn 08, som er en satsing på kunst og kultur til de yngste barna.

 

Kulturbarn 0–8 er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Prosjektets overordnede mål er å oppnå samarbeid innad i kommunene samt å finne måter for å bruke den kunst- og kulturfaglige kompetansen på tvers av institusjonene.

 

Kulturbarn-kommunene vil bli fulgt opp i prosjektperioden 2019–2020. Søknadsfristen gikk ut 13. februar. Totalt ble det levert 32 søknader fra 42 nåværende kommuner. Noen kommuner som skal slå seg sammen i nær framtid, søkte sammen om å bli Kulturbarn-kommune.

 

Disse blir Kulturbarn-kommuner 2019–2020:

  • Fjell, Hordaland. Slås sammen med Sund og Øygarden fra 1. januar 2020
  • Fredrikstad, Østfold
  • Førde, Gaular, Jølster og Naustdal, Sogn og Fjordane. Disse fire blir til Sunnfjord kommune fra 1. januar 2020
  • Kristiansand, Agder. Slås sammen med Songdalen og Søgne fra 1. januar 2020
  • Målselv, Troms 
  • Røros, Trøndelag

– Søknadene forteller oss at det fjøres mye godt arbeid på dette feltet rundt om i landet. Det var inspirerende å lese så mange gode søknader, sier prosjektleder for Kulturbarn 0–8 i Kulturtanken, Ragnhild Bøhle, på vegne av styringsgruppa som har gått igjennom alle søknadene og stått for utvelgelsen.

De seks utvalgte kommunene er plukket ut i henhold til kriterier som forankring i kommuneledelsen, samarbeidsfelt, geografi og faglig kvalitet på søknaden.

 

Slik utmerker de utvalgte seg

 

– De seks utvalgte søkerne utmerket seg med tanke på vise bred samarbeidsvilje, solid kunnskap samt stort engasjement inn i prosjektet. Videre har de en god forankring i kommunens planer, og de hadde gjort en god innsats med å innhente nye samarbeidsparter. De har alle gjort et godt forarbeid, sier Bøhle.

 

Som Kulturbarn-kommune og deltakere i prosjektet Kulturbarn 0–8 vil en få hjelp til å inngå samarbeid med aktuelle aktører i sin kommune. En får også hjelp til kompetanseheving gjennom nettverksgrupper med hensyn til formidling av kunst og kultur til barn i alderen fra null til åtte år. Videre vil en få tilgang til nettverk med profesjonelle utøvere, og muligheter til samarbeid om kompetanseheving for personalgrupper.

 

Vi ønsker å bidra til både økt kvalitet og økt omfang av barns møte med kunst og kultur. Vi håper prosjektet kan føre til et varig, formalisert samarbeid innad i kommunen. Et samarbeid som kan gi inspirasjon og bakgrunn for fremtidige samarbeid regionalt og nasjonalt, sier Ragnhild Bøhle.

 

Oppfølging


Kulturbarn-kommunene vil bli fulgt opp av prosjektgruppen i Kulturbarn 0-8, som består av Elin Kvernmoen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, Kathrine Pedersen, rådgiver i Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Ragnhild Bøhle, prosjektleder i Kulturtanken.

Prosjektgruppen skal – i samarbeid med Kulturbarn-kommunene – sørge for fremdrift i det lokale utviklingsarbeidet i hele prosjektperioden 2019–2020. I samarbeid med de lokale prosjektgruppene i Kulturbarn-kommunene, vil det etableres et eget nettverk. Høsten 2020 skal det arrangeres en ny Kulturbarn 0–8-konferanse. Denne vil handle om erfaringsdeling og blir en avslutning på prosjektperioden.

Oppdateringer og videre fremdrift for Kulturbarn 0–8 vil bli å finne på de tre arrangørenes nettsteder.

Les flere nyheter!