Faglig påfyll til mange på Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal

2019 Kulturskoledagene i Stjørdal 28.11.png
KULTURSKOLEDAGENE 2019 I STJØRDAL: Inge Eidsvåg (største bildet)) holdt åpningsforedraget, sanggruppa CAOS åpna det hele kunsnterisk og fylkesleder Bjørn Skjelstad ønsket velkommen.
28.11.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Faglig påfyll til mange på Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal

STJØRDAL: Siste uka i november fikk nærmere 230 kulturskoleansatte faglig påfyll på Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal, der Inge Eidsvåg, Marianne Meløy, Skjalg Raaen og Jan Magne Førde var sentrale bidragsytere.

 

Kulturskoledagene 2019 ble arrangert 28.–29. november, på Scandic Hell i Stjørdal. Arrangementet hadde fokus på framtidas kulturskole, fagnettverksbygging, inspirasjon og utvikling. Kulturskoledagene 2019 hadde påmeldte fra flere kanter av landet, selv om det er et regionalt initiert arrangement.

 

Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal rommet flere plenumsforedrag. Ett av dem var ved skuespiller, dramatiker og skribent Marianne Meløy fra Øksnes i Nordland, nå bosatt i Trondheim. Hun har holdt flere foredrag og kurs i Norsk kulturskoleråds regi.

 

I sitt foredrag på Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal, som hadde fått tittelen «Kulturskolelærere i fremtiden», snakket Meløy om at historier og det å uttrykke seg gjennom kunst og kultur er viktig i tider som «dirrer». Meløy synes vi lever i store skifter og i ei polarisernede tid, der hun mener kulturlivet blir enda viktigere framover.

 

Eidsvåg holdt åpningsforedraget

 

Inge Eidsvåg holdt arrangementets åpningsforedrag. Det hadde tittelen «En lærer påvirker evigheten» og handla om lærergjerningens innhold og betydning.

 

Eidsvåg er lektor og forfatter. Han er utdannet ved Universitet i Trondheim og har arbeidet som lærer i grunnskole og videregående skole. I tolv år var han rektor ved Nansenskolen på Lillehammer, hvor han både tidligere og etter har arbeidet som lektor.

 

Eidsvågs tekster ligger ofte i grenselandet mellom essay, kåseri og memoarer. Han har gjennom en mannsalder vært en flittig brukt kåsør i NRK. I 1992 fikk han Brobyggerprisen for sitt arbeid med å skape forståelse mellom mennesker med ulike religioner og livssyn. I 2017 fikk han

Kongens fortjenstmedalje for "sitt mangeårige arbeid for å fremme humanistiske verdier og dialog mellom mennesker med ulik etnisitet, religion og livssyn".

 

Fagkurs med Skjalg Raaen

 

Skjalg Raaen holdt fagkurs på dag to under Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal. Raaen er musiker og produsent fra Bangsund i Trøndelag, og har i dag base i Trondheim. Han har spilt fast i Åge Aleksandersens backingband, Sambandet, siden 2014. Han har også jobba med Sissel Kyrkjebø, Espen Lind, Ingebjørg Bratland, Børge Pedersen, Ida Jenshus, Tone Damli, Herborg Kråkevik m.fl. Som musiker har Raaen medvirka på over 400 innspillinger og over 70 album. Som låtskriver har han bidratt med tekst, musikk og bearbeiding på et stort antall låter innen flere sjangre.

 

På Hell holdt Raaen et låtskrivingskurs var ett av flere fagkurs som ble tilbudt deltakerne på dag to. Ett annet fagkurs ble holdt av en internasjonalt kjent trompetist og komponist: Jan Magne Førde. Han er mest kjent som medlem i The Brazz Brothers, men er også professor II i musikk ved Nord universitet der han underviser på masternivå i musikk- og ensembleledelse. 

 

På Hell holdt Førde verkstedkurset «Serious Fun». Her handlas det om samspill og rytme samt det å lytte, improvisere, leke og bevege. Hovedfokuset var på undervisning av aspiranter i korps. Ideer, tips og øvelser ble presentert og diskutert.

 

Digital bolk

 

En bolk av arrangementet handla om digitale muligheter, utfordringer, erfaringer ... Under denne paraplyen fantes

 

  • foredraget "Barn og unges læring i en digital tid" ved professor Carl Fredrik Dons (bildet), NTNU. Se presentasjon her.
  • kurset "God praksis for digital læring" ved Eldar Skjørten. Han er musikklærer, driver av nettstedet musikkpedagogikk.no og faglig leder i Skapia.
  • kurset "Den digitale lærer - elev" ved John Oddstein Aune og Ivar Aas. Begge kulturskolelærere og med mye erfaring i bruk av digitale hjelpemidler i undervisninga. Se presentasjon her.

Blant andre bidragsytere og bidrag på arrangementet var

  • Morten Krogstad Strand og Audun Mollan Kristoffersen (bildet) - "Deltakende kunstmøter - undervisning som griper" (foredrag)
  • Synnøve Hammer (bildet nederst t.h.) - "Relasjonskompetanse lærer - elev" (foredrag) og "Relasjonsledelse" (verksted).
  • Ingvild Aas (bildet nederst t.v.) - "Fremtidens kulturskole" (foredrag). Se presentasjon her.
  • Majken Wærdahl og Seela Wanvik - "Wake up! - Fargespillmetodikk" (foredrag)
  • Dansepilotene (Birgitte Kaufmann Olsen og Marit Laupstad Solberg) - "Dans-skap-koreografi" (verksted)
  • Vigdis Aune - "Regiossørens funksjon og oppgaver i kulturskolen" (verksted). Se presentasjon her.
  • Aase-Hilde Brekke - "Tverrfaglighet også som metode for inkludering" (verksted)

Første dag var det også satt av halvannen time til arbeid i fagnettverksgrupper. I disse gruppene drøfta deltakere hvilke forventninger de har til Norsk kulturskoleråd samt hva slags behov de har for støtte fra kulturskolerådet både lokalt og sentralt, og likeså fra UH-sektoren.

 

Og første dag ble avrunda med festmiddag.

 

Les flere nyheter!