Kurs ved UiA for kulturskolelærere i Kristiansand

2019 EVU-kurs 27.11.JPG
FØRSTE SAMLING: Mari Ystanes Fjeldstad holdt forelesning på første samling i Kristiansand. (Foto: privat)
26.11.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kurs ved UiA for kulturskolelærere i Kristiansand

KRISTIANSAND: Universitetet i Agder (UiA) har etter bestilling fra Knuden - Kristiansand kulturskole utvikla et nytt etter- og videreutdanningskurs for kulturskolelærere. Musikalsk kommunikasjon og ledelse med store og små elevgrupper for kulturskole- og grunnskolelærere er tittelen på kurset som UiA håper kan bidra til at kulturskolelærere kjenner seg kompetent til gruppeundervisning i større grupper.

 

Knuden - Kristiansand kulturskole har altså kjøpt hele kurset dette skoleåret, et kurs som ifølge UiA har en intensjon som stemmer veldig godt overens med den nye strategien for å styrke kompetansen i barnehage og grunnskole som Kunnskapsdepartementet la fram i august.

 

Det er mulig at kurset kan bli satt opp igjen neste år. Interesserte kan gjerne allerede nå ta kontakt med rådgiver/studieveileder Mie Gadea Reibo ved UiA, via å sende en e-post til mie.g.reibo@uia.no. Blir det et kurstilbud, vil søknadsfrist trolig bli primo oktober 2020.

 

15 studiepoeng – muntlig eksamen

 

Kurset gir 15 studiepoeng ved bestått eksamen, som er en muntlig framføring av praksisprosjekt og refleksjonsnotat. Det er krav om 80% obligatorisk deltakelse ved samlingene, og forventa arbeidsomfang for studentene er 27 timer per studiepoeng. Mer om kurstilbudet som er i gang her.

 

Undervisninga fordeler seg på tre områder:

  • Samspill og ensembleledelse
  • Musikalsk kommunikasjon, emosjonell og sosial kompetanse
  • Tverrfaglig musikkorientering, arrangering og repertoar

Opptakskravet for å delta på kurset er 60 studiepoeng i musikk samt ett års praksis fra grunnskole eller kulturskole etter fullført utdanning. I tillegg må en i studieåret være tilsatt i en undervisningsstilling der praksis kan gjennomføres.

 

Første runde av dette kurstilbudet hadde oppstart nå i november, med ph.d.-stipendiat Mali Hauen og ph.d.-kandidat Mari Ystanes Fjellstad som forelesere på første samling i Kristiansand.

Hauen er for øvrig ansvarlig for kurset sammen med professor Rolf Gupta. Både hun og Ystanes Fjellstad har rikelig med kulturskoleerfaring som lærere. På senere samlinger vil andre eksterne forelesere også bli benyttet.

Les flere nyheter!