Arendalsuka 2023: Kulturskolerådet fokuserer flere kulturskolerelaterte tema

22.06.2023 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Mona Hauglid/Arendalsuka (foto)
Del på:

Arendalsuka 2023: Kulturskolerådet fokuserer flere kulturskolerelaterte tema

ARENDAL: Kulturskolen skal synliggjøres og fokuseres også under Arendalsuka 2023. Det skal Norsk kulturskoleråd sørge for, og vil gjøre det ved blant annet å arrangere og delta på debatter om ulike kulturskolerelaterte tema. 

 

Dette blir femte gangen Norsk kulturskoleråd er til stede som aktør under Arendalsuka. Kulturskolerådet har flere poster på sitt program under den politiske festivalen som finner sted i Arendal 14.–18. august. Flere av arrangementene Kulturskolerådets er involvert i vil bli strømmet, og kan også ses i ettertid.

 

Kulturkammeret i Kirkegaten 2B (rett ved Pollen) er Kulturskolerådets base under festivalen. Til dalig er både Arendal Kulturskole og ungdomstilbudet Smia hjemmehørende her, og huset er ellers et produksjons- og øvingshus for mange kulturuttrykk og aktiviteter.Der gjennomføres de arrangementene Kulturskolerådet er involvert i, og der treffer du også lettest Kulturskolerådets politiske valgte og ansatte  om du kjenner for en samtale om kulturskolen. Du er velkommen både med spørsmål og med innspill. 

 

Arrangementene Norsk kulturskoleråd er involvert i under Arendalsuka 2023

Kulturnett 3.0 – samspill i sanntid

Foredrag

Tirsdag 15. august kl. 10:2010:40

Smia, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B

Arrangører: UKM Norge og Norsk kulturskoleråd

 

Et møtested hvor fokus settes på digital kultur for barn og unge.

 

Kulturnett 3.0 er et prosjekt for å realisere en banebrytende måte å drive samskapende kultur, undervisning og samspill på fra hvert sitt sted. Avstand, digital latency og andre barrierer for digital samhandling viskes ut. Gjennom dette prosjektet åpnes nye veier for kulturarbeid.

 

UKM Norge og Norsk kulturskoleråd med flere utforsker nye digitale verktøy for å bidra til en ny måte å jobbe sammen på  uten at en er fysisk sammen. Hva dette er, hvor langt en har kommet og hvordan en ønsker at disse verktøyene skal bidra i fremtiden, vil bli presentert i dette innlegget.

Etter presentasjonen inviteres du til mingling og diskusjon rundt temaet over en liten matbit og en kaffe.

 

Merk: Flere korte foredrag følger tett på innenfor samme tema fram til kl. 12.00 i Smia.

 

Medvirkende:
 
 • Jens Nyland, prosjektleder, Norsk kulturskoleråd
 • Torstein Siegel, daglig leder, UKM Norge
Utdeling av Drømmestipendet 2023

Kulturaktivitet

Tirsdag 15. august kl. 13:30–13:50

Klangkammeret, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B

Arrangører: Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping

 

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Det skal utdeles Ett av årets drømmestipend under Arendalsuka. Etter utdelingen vil vinneren vise oss noe av sine kuntneriske ferdigheter. 

 

Drømmestipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere. Årlig deles det ut 50 stipend á 30 000 kroner 

 

Medvirkende:

 

 • Stipendvinner og danser Jesper Sandvik
 • Rpresentanter fra Arendal kommune, Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd
Hva trengs for å utdanne fremtidens kunstnere?

Debatt

Tirsdag 15. august kl. 14:0014:45

Klangkammeret, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B

Arrangører: Kunsthøgskolen i Oslo, Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd

 

Stortingsmelding 18, Oppleve, skape, dele (20202021)  også kjent som barne- og ungdomskulturmeldinga, påpeker at ansvaret for fordypning tilhører både det lokale, regionale og nasjonale forvaltningsnivået. Stortingsmeldinga fremhever at bosted ikke skal være en hindring barn og unge i å delta i opplæring og aktivitet innen kunst og kultur.

 

Så: hvordan kan vi samskape gode fordypningstilbud – som når alle barn og unge som vil delta, uansett hvor de bor i landet vårt?

Målet med arrangementet er å løfte fram og drøfte gode strukturer og samarbeid innen det helhetlige utdanningsløpet innen kunst og kultur. Hvorfor lykkes noen? Hva skal til?

 

Arrangementet er tredelt: innledning, faglige innledninger og politisk debatt. 

 

Medvirkende:

 

 • Marianne Skjulhaug, rektor, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Heidi Marian Haraldsen, prorektor, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Trude Skarvatun, rektor, Sunnfjord kulturskule
 • Alexander Krohg Plur, kultursjef, Ås kommune
 • Hege Bae Nyholt (Rødt), leder, Stortingets utdannings- og forskningskomite
 • May Britt Lagesen, (Ap) medlem, Stortingets finanskomite
 • Kari-Anne Jønnes (H), medlem, Stortingets utdannings- og forskningskomite
 • Helga Pedersen, styreleder, Norsk kulturskoleråd
 • Programleder: Terje Lindberg, nestleder i Norsk kulturskoleråd
Kulturskolen som driver i lokalsamfunnsutviklingen

Debatt

Onsdag 16. august kl. 13:4514:30

Klangkammeret, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B

Arrangører: KS og Norsk kulturskoleråd

 

Arrangementet er bygget opp av tre deler: Innledning, eksempler og politisk debatt.

 

Målet med arrangementet er å kople kultur og samfunnsutvikling. Lokalsamfunnsutvikling er et viktig tema i de fleste partienes valgprogram, men ofte uten å tematisere kulturlivets og kulturskolens rolle. Det kan vi gjøre noe med.

 

Temaet settes inn i rammen av «Fremtidens kulturskole» og hvordan kommunene ser hvordan oppvekstmiljø, næringsliv, folkehelse og kultur henger sammen. Lillestrøm kommune ble nylig kåret til årets kulturkommune av Norsk kulturforum (NOKU). Kristin Holm Jensen er avdelingsdirektør for SVD Oppvekst, kultur og utdanning i KS, og bidro sterkt i pilotarbeidet Fremtidens kulturskole.

 

Kulturskolerådets styreleder Helga Pedersen oppsummerer til slutt.

 

Arrangementet er bygget opp av tre deler: faglige innledninger, politisk debatt og oppsummering.

 

Medvirkende:

 

 • Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør, KS
 • Jørgen Vik (Ap), ordfører, Lillestrøm kommune
 • Grete Wold (SV), medlem i Stortingets utdannings- og forskingskomite
 • Jorodd Asphjell (Ap), medlem i Stortingets utdannings- og forskingskomite
 • Heidi Austlid, administrerende direktør, Den norske Forleggerforening
 • Representant for Senterungdommen (navn kommer senere)
 • Helga Pedersen, styreleder, Norsk kulturskoleråd
 • Programleder: Terje Lindberg, nestleder i Kulturskolerådet
Kulturtanker: Kulturkam(m)eratene konfronteres! Direktepodkast fra Arendalsuka

Debatt

Torsdag 17. august kl. 13:3014:30

Smia, Kulturkammeret, Kirkegaten 2B

Arrangør: Kulturtanken

 

Ungdom og fritid, UKM, Norsk kulturskoleråd, NOKU og Kulturtanken er samlet på Kulturkammeret under hele Arendalsuka for å sette fokus på barne- og ungdomskultur. Det gjør det mulig og naturlig å invitere disses ledere til en direkte podkastsending om sentrale tema innen feltet: medvirkning , kvalitet , og relevans.

 

For å være relevante har arrangøren hentet inn de mest relevante aktørene til å stille spørsmålene. Nemlig barn og unge, som har vært og er en del av de kulturelle økosystemene vi alle er med på å bygge.

 

Gjennom å dele egne og andre barn og unges erfaringer skal den involverte aktørene her løfte fram områder som er viktige for unge kulturbrukere. Arrangøren håper "Kulturkameratene" får råd og innspill til hvordan de kan jobbe videre med å bygge et best mulig kunst- og kulturtilbud.

 

Medvirkende:
 
 • André Ruud, generalsekretær i Ungdom og fritid
 • Torstein Siegel, daglig leder i UKM
 • Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd
 • Monica Larsson, generalsekretær i Norsk kulturforum (NOKU)
 • Øystein Strand, direktør i Kulturtanken

 

> Her kan du søke i hele programmet for Arendalsuka 2023 

 

Kulturskolerådet stiller med både ansatte og politisk valgte

 

Både ansatte og politiske valgte i Kulturskolerådet vil også i år gjøre en innsats for kulturskolen under Arendalsuka. Kulturskolerådets hovedstyre vil være representert ved leder Helga Pedersen og nestleder Terje Lindberg. I tillegg mønstrer administrasjonen en tropp på nærmere ti personer, ledet av direktør Morten Christiansen.

 

Utover egne arrangement, samarbeider Kulturskolerådet også i år med Ungdom og Fritid, UKM, Norsk kulturforum og Kulturtanken om en felles satsing som inkluderer en rekke arrangement på Kulturkammeret. Målet er å skape mer oppmerksomhet om barn og unge og deres kultur- og fritidstilbud.

 

Arendalsuka 

Demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i og deg som vil være med å lytte til, debattere og løse samfunnsutfordringer. Rundt 1000 arrangement og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. I år arrangeres Arendalsuka 15.–19. august.
Årlig, nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Partipolitisk uavhengig. Har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt demokrati.

 

> Se også arendalsuka.no

Les flere nyheter!