KulVFL evalueres – webinarrekke om vurdering for læring tilbys

06.06.2023 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

KulVFL evalueres – webinarrekke om vurdering for læring tilbys

TRONDHEIM: Kommende skoleår arrangerer ikke Norsk kulturskoleråd og Høgskolen i Innlandet det skolebaserte nettkurset Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL). Etter tre år med dette kurstilbudet er tida nå inne for en evaluering og videreutvikling. Men kommende skoleår vil det bli tilbudt en webinarrekke med vurdering for læring som tema.

 

Vurdering for læring er viet stor plass i Rammeplan for kulturskolen, som en viktig del av å skape best mulig betingelser for elevens utvikling. I samarbeid med Høgskolen i Innlandet utarbeidet derfor Norsk kulturskoleråd nettkurset Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL).

 

KulVFL har vært et tilbud til kulturskolene i skoleårene 2020–2021, 2021–2022 og 2022–2023, og har så langt involvert 32 kommuner, cirka 600 lærere og cirka 7500 elever.

 

Kulturskolerådet tilbød kurset også kommende skoleår. Fire kommuner meldte sin interesse for deltakelse, og Norsk kulturskoleråd anser dette som et for tynt grunnlag til å gjennomføre et tilbud om KulVFL.

 

I stedet vil Norsk kulturskoleråd, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, gjennomføre en omfattende evaluering av nettkurset.

 

– Evalueringen vil ta utgangspunkt i eksisterende pulje og tidligere puljer i KulVFL og deres opplevelser av læring og utvikling med nettressursen. Dette vil gi innsikt i et område der det i dag eksisterer lite forskning. Evalueringen vil ende opp med en kort rapport som samler deltakernes opplevelser av læring med KulVFL som nettressurs, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

Selnæs Domaas sier videre at flere av ressursene i kurset endres og oppdateres, slik at de er i tråd med nyere og gjeldende lovverk og føringer samt at det vil trekkes inn ny og relevant forskning på feltet. For kulturskolens del betyr det muligheter for deltakelse i webinar med vurdering for læring som tema i løpet av skoleåret 2023–2024 – med anledning til å søke om deltakelse i KulVFL skoleåret 2024–2025.

 

Datoer og ytterligere konkretisering av tematikk for webinarrekka knyttet til KulVFL kommer i løpet av august.

 

> KulVFLs nettside på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!