Musikkpedagogdagen 2024: Dato og tema bestemt

21.06.2023 Egil Hofsli (tekst) Norsk kulturskoleråd (foto)
Del på:

Musikkpedagogdagen 2024: Dato og tema bestemt

OSLO: Musikkpedagogdagen 2024 arrangeres torsdag 18. januar 2024 og dagens tema blir utviklingsarbeid i egen praksis. Denne fagdagen for musikkpedagoger arrangeres av Norges musikkhøgskole, med Norsk kulturskoleråd som samarbeidspartner både i planlegging og gjennomføring. Og med kulturskolelærere i målgruppa.

 

Musikkpedagogdagen 2024 starter kl. 09.00 den tredje torsdagen i januar og gjennom fire timer lover arrangøren at det blir fokus på ulike typer faglige prosjekt og utviklingsarbeid som kan gjøres individuelt, men gjerne også i et læringsfellesskap med kolleger. Dette kan være på tvers av instrument, sjangere og kunstuttrykk på arbeidsplassen.

 

Eksempler kan være utforsking av improvisasjon, digitale verktøy, instrumentalteknikker, arbeidsformer, samarbeidslæring m.m. På Musikkpedagogdagen 2024 vil det også bli presentert metoder for pedagogisk utviklingsarbeid og eksempler på prosjekt til inspirasjon. Det skal også legges til rette for samtaler blant deltakerne. Arrangøren oppfordrer at flere i et kollegium melder seg på sammen – for lettere å få til et felles engasjement rundt utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

 

– Svært nyttig for kulturskolelærere

 

Musikkpedagogdagen skal altså handle om hvordan en kan utvikle egen praksis, noe også dagens og framtidas kulturskolelærere kan ha god nytte av å få mer kunnskap om. Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd, synes der er kjærkomment og viktig at Musikkpedagogdagen har dette som tema.

 

Det arbeides mye med hva fremtidens kulturskole skal være. Nye praksiser og en mer helhetlig måte å tenke kulturskole på i tettere samarbeid med kommunens andre etater, får fokus. Vi vet ikke helt hvordan fremtiden vil bli, men vi vet at for å forberede seg til fremtiden er det viktig å kunne utvikle seg, kunne omstille seg, kunne tilegne seg ny kunnskap og omsette denne inn i nye sammenhenger, sier Anders Rønningen.

 

– For dem som skal være kulturskolelærere i fremtiden vil det være veldig viktig å vite hvordan man kan jobbe systematisk med å forbedre og utvikle egen praksis – og da særlig undervisning. Men også kollegers praksis blir viktig. Den individuelle utviklingen må være en del av den kollektive utviklingen som kulturskolekollegiet gjør, nettopp for å være en kulturskole for den tiden den eksisterer i, sier Rønningen, og er klar på hva som må til for å få dette til:

 

– Det trengs kunnskap – og kulturskolelærerne har jo svært mye kunnskap – men også kompetanse i stadig å utvikle og sette kunnskapen i omløp – å gjøre forbedring og endring mulig – for den enkelte pedagog, for kulturskolen, for kommunen, og for den egentlige oppdragsgiveren: Fremtidens barn og unge – for at de skal få de beste vilkår for musikk- og kunstfaglig opplæring, for personlig danning og utvikling, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd

 

Nettkonferanse

 

For at flest mulig skal kunne delta, arrangeres denne fagdagen som nettkonferanse – på Zoom, og vil bli skreddersydd for musikkpedagoger både i kulturskolen og alle andre skoleslag.

 

At Norges musikkhøgskole (NMH) står i spissen for dette arrangementet, er i tråd med Norsk kulturskoleråds dreining fra å stå som hovedleverandør av innhold, til å gå inn i tettere samarbeid med universitets- og høgskolesektoren, for å bidra til kompetanseheving av nåværende og framtidige pedagoger. Det er utdanningsinstitusjonene som besitter spisskompetansen for etter- og videreutdanning av kulturskolepedagoger. Samtidig ser NMH at et samarbeid med Kulturskolerådet vil være en styrke med tanke på å treffe målgruppa med godt innhold.

 

På arrangørhold håper en at fagdagen vil gi inspirasjon og faglig påfyll til deltakerne, slik at de kan se sitt arbeid opp mot lokalt læreplanarbeid.

Les flere nyheter!