Kulturskolerådets FoU-leder i utvalget som skal laget NOU om musikkfeltet

Anders Rønningen skal være med i utvalget som skal lage en NOU om musikkfeltet.
Anders Rønningen skal være med i utvalget som skal lage en NOU om musikkfeltet.
09.06.2023 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Charlotte Wiig (foto - Sigrid Røyseng) Privat (foto - Anders Rønningen)
Del på:

Kulturskolerådets FoU-leder i utvalget som skal laget NOU om musikkfeltet

OSLO: Regjeringa vil ha en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet og har nå nedsatt et utvalg som skal lage en offentlig utredning (NOU) om dette. I det utvalget skal Anders Rønningen, FoU-leder og styremedlem i Norsk kulturskoleråd, være med.

 

Merk: Anders Rønningen representerer ikke Norsk kulturskoleråd i utvalget. Han er valgt ut på grunn av at han som person innehar det regjeringa vurderer som relevant kompetanse og kunnskap. 

 

Utvalget og dets oppgave ble offentliggjort i dag, i forbindelse med regjeringas framleggelsen av kunstnermeldinga på Kunstnernes hus i Oslo. Det var kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen som sto for lanseringa av denne stortingsmeldinga, som har fått tittelen «Kunstnarkår».

 

Utvalgets leder er Sigrid Røyseng (bildet)professor ved Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole. I tillegg til Anders Rønningen får Røyseng med seg 14 medlemmer til i utvalget. Se det komplette utvalget lengre nede i artikkelen.

 

–  Viktig og massiv oppgave

 

– Musikkfeltet er svært viktig, og også veldig sammensatt, så utvalget får en massiv oppgave. Jeg er glad for å ha blitt spurt om dette, og at jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet sammen med de andre i utvalget, og ikke minst sammen med en svært kompetent utvalgsleder. Selv om deltakelse i slike utvalg ikke er noen representasjonsoppgave er kjennskapen til kulturskolens rolle i dette feltet noe jeg takknemlig for å ha fått innblikk i gjennom mange år i Norsk kulturskoleråd, sier Anders Rønningen (bildet), som mener dette NOU-arbeidet er veldig relevant for kulturskoleområdet.

 

Anders Rønningen (48) fra Tønsberg har vært FoU-leder i Norsk kulturskoleråd siden 2017, og er også ansattes representant i Kulturskolerådets hovedstyre. Han er også førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Han har en doktorgrad innen musikkpedagogikk, etter at han i sitt doktargradarbeid ga et flerkulturelt perspektiv på pedagogiske tekster for musikk (lærebøker for musikk i norsk ungdomsskole). Som forsker interesserer han seg først og fremst for kulturelt mangfold, kulturskole og musikkpedagogikk.

 

Som FoU-leder i Kulturskolerådet var han initiativtager og leder for KIL-forsk, et nordisk forskernettverk for kulturskole og inkludering, som nylig utga en antologi – som Rønningen har vært hovedredaktør for.

 

Sist høst utga han boka «Kulturforståelse i musikkfaget» sammen med Øyvind Husebø.

 

Dette vil regjeringa med gjennomgangen

 

Formålet med utredningen er en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet som ser både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, skapere, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng.

 

Regjeringas mål med utredningen er å bedre vilkårene for musikkvirksomhet, effektiv bruk av ressurser og et fortsatt levende musikkliv i hele landet.

 

> Les også: Mer om utvalget og dets mandat på regjeringen.no

 

> Les også: Regjeringa vil styrke kunsten og kunstnarens kår

 

 

Utvalgets samtlige 16 medlemmer

Sigrid Røyseng

professor

Oslo

leder

Geir Steen-Olsen Luedy

manager

Bergen

medlem

Bjarne Dæhli

generalsekretær

Oslo

medlem

Torgeir Uberg Nærland

førsteamanuensis

Bergen

medlem

Lávre Johan Andersen Eira

musiker

Kautokeino

medlem

Trude Marit Risnes

partner

Stavanger

medlem

Lene Furuli

organisasjonsrådgiver

Oslo

medlem

Anders Rønningen

førsteamanuensis

Tønsberg

medlem

Christina Hætta

avdelingsleder

Alta

medlem

Mira Thiruchelvam

musiker

Bergen 

medlem

Kim Wigaard Johansen

musiker

Oslo

medlem

Thomas Tvedt

musiker

Oslo

medlem

Torger Jenssen Kielland

førsteamanuensis

Bergen

medlem

Tone Østerdal

direktør

Oslo

medlem

Tove Karoline Knutsen

musiker

Tromsø

medlem

Sigrun Tara Øverland

daglig leder

Kristiansand

medlem

Les flere nyheter!