Kulturskolerådet følger opp uformelt møte med kommunal- og distriktsministeren

UFORMELT OG KONSTRUKTIVT: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd, møttes på Gardermoen i juni.
UFORMELT OG KONSTRUKTIVT: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd, møttes på Gardermoen i juni.
30.06.2023 Egil Hofsli (tekst) Lars Emil Johannessen (foto)
Del på:

Kulturskolerådet følger opp uformelt møte med kommunal- og distriktsministeren

TRONDHEIM: I begynnelsen av juni hadde Norsk kulturskoleråd et uformelt møte med kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik på Gardermoen. Nå følges møtet opp fra Kulturskolerådets side, ved at en svarer ut spørsmål fra statsråden samt stiller seg til disposisjon for å følge opp med et formelt møte.

 

I et brev stilet til kommunal- og distriktsministeren samt hans statssekretær Gunn Karin Gjul (som har engasjert seg på kulturskolefeltet ved et par anledninger det siste året, red.anm.), vises det til samtalen i juni – i forbindelse med en dialogkonferanse arrangert av Norsk kulturskoleråds veilederkorp – som kretset rundt hva kulturskolene kan bidra med i en samlet tenking rundt barn og unges oppvekstmiljø i kommunene: Hvordan påvirker de ulike føringsdokumentene hverandre, og hvordan henger de sammen i den kommunale hverdagen?

 

Kulturskolerådet viser til at statsråden utfordret rådet med spørsmålet «Hvilke barrierer opplever dere for kulturskolens del i det kommunale samskapingsperspektivet?».

 

Norsk kulturskoleråd har henta inn svar fra kommunene som deltok på den dialogkonferansen som Gjelsvik var innom. Deltakerne har blant annet spilt tilbake dette, som nevnes i brevet:

 

  • Kommunal organisering, silotenkning.
  • Å få alle som berøres og alle aktuelle til å sitte rundt samme bord.
  • Det trengs en ideologisk debatt: Hva trengs det for å bli et gangs menneske?
  • Det er sløseri av kommunens ressurser og kompetanse at topp kompetanse i kulturskolen ikke ses i sammenheng med grunnopplæring og andre kommunale tjenester.
  • Hva er de politiske ambisjonene for kulturskolen, hva er de nasjonale ambisjonene fra kommunal- og distriktsdepartementet?

Kulturskolerådet understreker i brevet til Gjelsvik at i mange lokalsamfunn har kulturskolene en sentral rolle i den kulturelle grunnmuren, på samme måte som de store kulturinstitusjonene har det i byene. Kulturskolerådet ser at det er mange tema både i Distriksmeldingen og i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som departementet og Kulturskolerådet kan ha felles interesse av å snakke sammen om. Derfor stiller Kulturskolerådet seg til disposisjon om det fins anledninger der disse vinklingene skal diskuteres.

 

Brevet er signert styreleder Helga Pedersen og direktør Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!