13 kommuner klare for KulVFL 2022–2023

13.05.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

13 kommuner klare for KulVFL 2022–2023

TRONDHEIM: 13 kommuner har fått plass på nettkurset Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) i skoleåret 2022–2023. KulVFL er et skolebasert nettkurs som tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon.

 

De tretten kulturskolene / kommunene (fylkestilhørighet i parentes) som er klare for KulVFL 2022–2023 er

 

 • Nord-Aurdal kulturskole, Nord-Aurdal (Innlandet)
 • Vestre Slidre kulturskule, Vestre Slidre (Innlandet) 
 • Øystre Slidre kulturskule, Øystre Slidre (Innlandet)
 • Aukra kulturskole, Aukra (Møre og Romsdal)
 • Kristiansund kulturskole, Kristiansund (Møre og Romsdal)
 • Rauma musikk- og kulturskole, Rauma (Møre og Romsdal)
 • Vestnes kulturskole, Vestnes (Møre og Romsdal)
 • Volda kulturskule, Volda (Møre og Romsdal)
 • Ørsta kulturskule Ørsta (Møre og Romsdal)
 • Karmøy kulturskole, Karmøy (Rogaland)
 • Kulturskolen i Kvænangen, Kvænangen (Troms og Finnmark)
 • Skien kulturskole, Skien (Vestfold og Telemark)
 • Moss kulturskole, Moss (Viken)

Profesjonelle læringsfellesskap

 

Det overordnede målet for nettkurset KulVFL er at lærere og ledere samarbeider i profesjonelle læringsfellesskap, og bruker rammeplan for kulturskolen og vurdering for læring på en måte som er optimal for elevenes læring, utvikling og trivsel. KulVFL tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse, samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon.

 

Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren.

 

En forutsetning for deltakelse i KulVFL at hele personalet i kulturskolen deltar i utviklingsarbeidet.

Deltakelse i KulVFL er gratis skoleåret 2022–2023.

 

I juni vil modul 1 i KulVFL 2022–2023 bli tilgjengelig for kulturskoleledelsen i deltakerkommunene. 19. august arrangeres et webinar for noen «nøkkelpersoner» i de nye deltakerkommunene, der det blir gjennomgang av både innhold og praktisk gjennomføring.

 

Mer info om KulVFL på kulturskoleradet.no her

Les flere nyheter!