Webinar om Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse

11.05.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Webinar om Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse

LEVANGER: Norsk kulturskoleråd er samarbeidspart på arrangørsida, når det torsdag 16. juni arrangeres gratis webinar om opplæringsprogrammet Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse (Musikkbasert miljøbehandling).

 

Her blir det et fokus på hvordan bruke musikk, sang og bevegelse systematisk som miljøbehandling og støttebehandling i daglig pleie- og omsorgsarbeid. Målgruppa for webinaret er helse- og omsorgsarbeidere, ledere i helse- og omsorgsektor, ansatte ved utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og ansatte i kulturskolene.

 

Webinaret 16. juni kl. 12.00–13.00 er gratis og arrangeres av Nasjonalt senter for aldring og helse og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg – i samarbeid med Norsk kulturskoleråd.

 

> Mer informasjon og påmeldingsmulighet på kulturoghelse.no

 

Programmet

 

  • Hva er opplæringsprogrammet «Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse for ansatte i helse og omsorg»? v/Vegar Rangul, førsteamanuensis og prosjektleder Musikkbasert miljøbehandling
  • Hvordan kan musikk, sang og bevegelse gi en bedre omsorg for personer med kognitiv svikt. Musikkens påvirkning på hjerne og sinn, kartlegging av musikkpreferanser og konkrete tiltak som helse- og omsorgsarbeidere og andre kan gjennomføre v/Audun Myskja, lege og nevrologisk musikkterapeut
  • ABC Musikkbasert miljøbehandling – bruk av musikk, sang og bevegelse i tjenester til eldre og personer med utviklingshemming v/Inger Molvik, Nasjonalt senter for aldring og helse
  • Kulturskolen som samarbeidspart i arbeidet med Musikkbasert miljøbehandling – hvorfor og hvordan, hva og hvem? v/Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk Kulturskoleråd
  • Hvordan komme i gang med opplæringa i kommunen – oppsummering og videre arbeid? v/Hilde Heimli, dr.philos. og opplæringsleder Nasjonalt senter for aldring og helse og Vegar Rangul, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

> Arrangementet på Facebook

 

Les flere nyheter!