Yrket kulturskolelærer har fått plass på utdanning.no

29.05.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Yrket kulturskolelærer har fått plass på utdanning.no

OSLO: Et lite, men like fullt viktig skritt for kulturskolen og skoleslagets profesjoner: Nå er yrket kulturskolelærer – med en utførlig beskrivelse – med i yrkesoversikten på utdanning.no, som er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke.

 

Beskrivelsen er utarbeidet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i samarbeid med Norsk kulturskoleråd.

 

HK-dir er underlagt Kunnskapsdepartementet og er et resultat av sammenslåinga av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Kompetanse Norge, Universell og deler av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forsking (Unit) og Norsk senter for forskningsdata (NSD).

 

HK-dir har et samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Direktoratet er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, setter i verk politikken og samordner virkemidlene.

 

> Her kan se hvordan yrket kulturskolelærer er beskrevet på utdanning.no

Les flere nyheter!