Kari-Anne Jønnes (H): – Flere må få delta i kulturskolen

10.05.2022 Egil Hofsli (tekst - artikkel) Kari-Anne Jønnes (tekst - innlegg) Hans Kristian Thorbjørnsen (foto)
Del på:

Kari-Anne Jønnes (H): – Flere må få delta i kulturskolen

Kulturskolen er en unik inkluderingsarena for barn og unge. I kulturskolen skal ingen kjenne på følelsen av å ikke være god nok. Problemet i dag er at kulturskolen ikke når ut til alle. Bare rundt 13 prosent av elevene i grunnskolen har de siste årene fått plass i kulturskolen. 

 

Det skriver stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (Høyre) i et innlegg som her publiseres på kulturskoleradet.no. Jønnes er medlem i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Her følger innlegget i sin helhet:

 

– Flere må få delta i kulturskolen

 

Mange av oss har en eller annen gang i løpet av livet kjent på følelsen av ikke å være god nok. Det er ikke stas å være den siste som velges til fotballaget. Og det er ikke kult å vite at du er den som løper treigest i klassen. Slik er det ikke i kulturskolen.

 

Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud til barn og unge, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. Gjennom kunst og kultur bidrar kulturskolen til at alle kan føle seg gode nok slik de er. Det er en følelse alle fortjener å kjenne på og som vi trenger mer av i dagens samfunn. Kulturskolen skaper rom for det å være annerledes og rom for ulike perspektiver.  

 

Som arena der mange barn og unge møtes og i mange kommuner den største av alle skoler, er kulturskolene viktige samfunnsaktører. De bør videreutvikles og vi som samfunn kan dra langt større nytte av kulturskolen dersom vi ser den i sammenheng med de øvrige kommunale tjenestene og institusjonene vi har. Kultur er som kunnskap – det blir mer når den deles. Derfor er godt samarbeid mellom kulturskolen, skolen, barnehage og SFO sært viktig for at flere skal få tilgang til opplevekunst og kultur av høy kvalitet – av, for og med barn og unge. Og – å i større grad bidra til inkludering og integrering.  

 

Dersom visjonen om «kulturskole for alle» skal nås, må framtidas kulturskole nå mange nye målgrupper. Det det må utvikles nye samarbeids- og undervisningsformer, og kommunene må ha et langsiktig perspektiv. Det bør være et mål for alle å utnytte kompetansen i kulturskolen slik at den kommer barn i alle aldre til gode, men også det øvrige samfunnet.  

 

Jeg er bekymret for at regjeringen ikke prioriterer kulturskolen som samfunnsaktør og inkluderingsverktøy høyt nok. Jeg er skuffet over at regjeringen ikke responderer tydeligere når jeg løfter alle mulighetene kulturskolen gir, for eksempel for å gi innhold i SFO og bidra til at flere barn får ta del i kulturaktiviteter med høy kvalitet.

 

For å lykkes må vi se på kulturskolen i bredere forstand enn i dag. Kulturskolen kan være en del av eller knyttes tettere opp mot skolen eller SFO-ordningen, der kulturskolen kan komme inn i utdanningssystemet og bidra til at flere barn får kulturelle opplevelser. 

 

Mange barn og unge har hatt kulturskolen som sitt ankerfeste gjennom pandemien. Under pandemien har kulturskolen banket på dører for å levere tubaer og trompeter, de har holdt kurs og øvinger over teams og vært til stede for barn og unge over hele landet. Kulturskolene har aldri vært viktigere enn nå. Pandemien har endret samfunnet vårt. Vi har mange elever som aldri har gått i barnetog på 17. mai. Og årets russ har hatt store deler av videregående skole på skjerm ved kjøkkenbordet hjemme. Vi har hatt tøffe år, men kulturskolen har bidratt til å gjøre det litt mindre tøft for mange.  

 

Kreativ utfoldelse i kulturskolen med kompetente lærere som sørger for kvalitet i tilbudet til alle elever er viktig når vi sakte, men sikkert skal finne oss selv igjen etter pandemien. Derfor ønsker jeg å takke alle de som står på for kulturskolen, og for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge.  

 

Kari-Anne Jønnes,

stortingsrepresentant for Høyre,

Utdannings- og forskningskomiteen

Les flere nyheter!