12,6 mill. kr til inkludering i kulturliv – noen kulturskoler involvert som samarbeidspartnere

19.05.2022 Egil Hofsli (tekst) Jason Jarrach/Unsplah (foto)
Del på:

12,6 mill. kr til inkludering i kulturliv – noen kulturskoler involvert som samarbeidspartnere

OSLO: Kulturtanken har fordelt 12,6 millioner kroner til 67 prosjekt i ordningen Inkludering i kulturliv i 2022. Midlene er fordelt over hele landet til et mangfold av grupper og aktiviteter. Noen steder er også kulturskoler med som samarbeidspartnere.

 

– Jeg er imponert over pågangsmotet og viljen til kulturfrivilligheten for å komme i gang etter koronaen og inkludere nye grupper i aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 

Til sammen kom det inn 161 søknader om totalt over 31 mill. kr. Målet med midlene er å bidra til at barn og unge som ikke deltar i frivillige kulturaktiviteter får mulighet til å delta.

 

– Vår oppgave er å gjøre kultur tilgjengelig og gi et løft til kulturen over hele landet. Å styrke barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter er viktigere enn noensinne, sier Trettebergstuen.

 

Prosjektene har en variert målgruppe og omfatter et mangfold av kunst- og kulturuttrykk.

 

> Les pressemelding om tildelingene på regjeringen.no

 

Prosjekt med kulturskoleinvolvering

Virksomhet

Virksomhetsadresse

Nedslagsfelt

Innstilt sum

Prosjekttittel

Kort prosjektbeskrivelse

Norges Musikkorps Forbund

Bergen

Norge

400 000 kr

FeriePULSE

Lavterskel ferieprosjekt for alle barn og unge i grunnskolealder, med særlig fokus på å involvere barn som opplever utenforskap. Høsten 2022 ønsker FeriePULSE å gjennomføre flere prosjekter i regi av lokale korps og kulturskoler.

Groruddalen Strykeorkester

Oslo

Oslo

120 000 kr

Strykeløftet på Grorud

Støtte til subsidiering av deltakeravgift under prosjektperioden. Etter prosjektperioden skal orkesteret ha etablert et samarbeid med kulturskolen for å kjøpe subsiderte undervisningstimer og opprettholde tilbudet. Orkesteret tilbyr instrumentalundervisning og samspill for barn og unge i Groruddalen.

Jondal frivillighetssentral

Jondal

Vestland

100 000 kr

Kreativt Verksted

Dagstilbud for ungdommer og unge voksne som har behov for fellesskap: Kreativt Verksted skal gi opplæring til deltakerne, som så skal møtes ukentlig for å lage kostymer, rekvisitter og kulisser til kulturskolens lokale oppsetninger.

Terningen

Flekkefjord

Agder

80 000 kr

E-sport for ungdom

E-sport-samarbeid mellom Flekkefjord kulturskole og organisasjonen Terningen. Prosjektet retter seg mot ungdom fra 7. trinn og oppover som driver med gaming/e-sport eller ønsker å drive med det.

Unge Spirers Venner

Flekkefjord

Agder

50 000 kr

Dans med samskaping som metode

Prosjektet er et samarbeid mellom Unge Spirers Venner, Flekkefjord Kulturskole og Kafé Johan, for aktivitet ut over kulturskolens ordinære drift. Danseprosjekt som bruker samskaping som metode.

Les flere nyheter!