Utlyser stimuleringsmidler til FeriePULSE

03.05.2022 Egil Hofsli (tekst) Vidar Alvik (foto)
Del på:

Utlyser stimuleringsmidler til FeriePULSE

TRONDHEIM: For andre gang lyser Norges Musikkorps Forbund (NMF) i samarbeid med Norsk kulturskoleråd ut stimuleringsmidler, for at korps i samarbeid med kulturskoler/kommuner kan tilby musikkseminaret FeriePULSE i sine lokalmiljø.

 

Tilskuddsordningen er finansiert med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Norsk musikkråd, mens NMF og Kulturskolerådet fortsatt venter på svar om eventuell støtte fra Kulturtanken. Prosjektperioden for denne runden med utlysning av stimuleringsmidler, er 1. september – 15. desember 2022.

 

Mer informasjon på musikkorps.no - om hvordan søke stimuleringsmidler

Søknadsfrist: 20. mai 2022.

 

Se også: Film fra VinterPULSE i Oslo 2016

 

Om tiltaket

 

FeriePULSE er samlebetegnelsen på NMFs lavterskel musikkprosjekt for alle barn og unge i grunnskolealder. Det er gratis å delta og ikke en forutsetning å kunne spille et instrument fra før. Prosjektet arrangeres til ulike tider av året. HøstPULSE arrangeres eksempelvis i skolenes høstferie og SommerPULSE om sommeren.

 

Prosjektmål

 

 • Synliggjøre korps og kulturskole som relevante fritidsaktiviteter for flere
 • Gi grunnskolebarn gode opplevelser som de kan dele i skolegården
 • Bidra til at flere barn og unge finner veien til faste kulturaktiviteter som kulturskole og korps, og at flere blir værende i aktiviteten over tid
 • Stimulere til økt samhandling lokalt mellom lag, foreninger og offentlige tjenester
 • Styrke kulturskoler og korps til å videreføre tiltaket

Tildelingen inkluderer

 

 • Tredagers musikkseminar med NMFs FeriePULSE-team bestående av musikalsk leder, dansepedagog og musikk/aktivitetsleder. Utgifter til honorar, reise og overnatting er dekket for FeriePULSE-teamet
 • Nytt av året: FeriePULSE-opplæring: Samling for ressurspersoner, voksne og ungdom, fra lokalsamfunnene 16.-18. september 2022. Faglig innhold, kost og losji dekkes av tildelingen. Reise og arbeidstid dekkes av arrangørene i lokalmiljøene
 • En forberedelsesdag med lokale krefter dagen før musikkseminaret
 • Faglig innholdet for forberedelsesdag og musikkseminar
 • Faglig og organisatorisk veiledning i hele prosjektperioden. Tilgang til rammeplan for FeriePULSE - utviklet av NMF - samt produksjonsplaner og andre maler
 • Cirka 100 000 kroner til diverse andre utgifter i prosjektet
 • FeriePULSE-luer til alle deltakere på FeriePULSE

Les flere nyheter!