Norge jobber for europeisk fokus på flere kulturskolefag enn musikk

Anders Rønningen (t.v.) og Morten Christiansen.
Anders Rønningen (t.v.) og Morten Christiansen.
30.05.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Norge jobber for europeisk fokus på flere kulturskolefag enn musikk

ESCH-SUR-ALZETTE: Norsk kulturskoleråd deltok nylig på generalforsamlinga i European Music School Union (EMU). Der fortsatte Norge og nære naboland jobben med å dreie EMUs fokus mer i retning av å inkludere et større sjangermangfold innen musikk samt også å se på andre kulturskolefag enn musikk.

 

– Vi erfarer at EMU er en god arena for å bygge nettverk med tanke på både nordisk og europeisk samarbeid, og vi tror vi vil se flere frukter av dette arbeidet i tiden framover, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, som sammen med Kulturskolerådets FoU-leder, Anders Rønningen, var til stede på generalforsamlinga i Luxembourg som representanter for Norsk kulturskoleråd.

 

Luxembourg tilbyr gratis kulturskole

 

Årets generalforsamling ble arrangert i Esch-sur-Alzette, Luxembourgs nest største by, som er Europeisk kulturhovedstad i 2022. Luxembourgs minister for utdanning, barn og unge talte for generalforsamlinga, og fremhevet at landets regjering nylig har bestemt at fra høsten av skal all kulturskoleundervisning for barn under 18 år skal være gratis. For elever over 18 år vil det være makspris på 100 euro per år. Dette gjelder all én til én-undervisning så vel som gruppeundervisning i musikk, dans og visuelle kunstfag.

 

– Selv om en slik modell kanskje ikke ville passe for Norge – fordi det å finansiere elevpenger for alle ikke nødvendigvis vil sørge for kulturskole for alle, og ikke i seg selv skape inkludering, bare lavere kostnader for de som allerede hadde økonomi til å benytte kulturskolene – vitner det om en imponerende vilje til å satse på kulturskole som bør være til stor inspirasjon, sier Anders Rønningen, Kulturskolerådets FoU-leder.

 

Fortsatt kraftig vektlegging på musikk

 

European Music School Union legger – som navnet også sier – vekt på musikk, og det handler fortsatt veldig mye om tradisjonell instrumentalpedagogikk med orkesterinstrument.

 

– Men dette er i ferd med å endre seg noe. Norge – sammen med våre naboland – er med og dreier EMUs fokus mer i retning av inkludering av et større sjangermangfold samt å se på andre kulturskolefag. Derfor var det naturlig å stemme fram et forslag fra styret i EMU om å sette søkelys på nettopp dette i et europeisk webinar i høst. Her er den skandinaviske kulturskolemodellen til inspirasjon for mange, sier Anders Rønningen.

 

Umiddelbart etter generalforsamlingen ble European Music School Forum arrangert, der delegatene og mange andre drøftet temaet «Music School Teachers of the Future – A Profile under Change». – Dette er svært aktuelt også for Norge. Hvordan ser kulturskolelærerprofesjonen ut i framtidens kulturskole? Hvilke kompetanser trenger vi mer av i framtidens kulturskole? Det er et spørsmål vi stadig må vende tilbake til, sier Anders Rønningen.

 

I denne drøftingen var det innledende innlegg fra EMUs fire regionale grupper, der de oppsummerte behov en har i de respektive regionene. Kulturskolerådets FoU-leder rapporterte på vegne av den nordiske gruppa. Et viktig poeng i dette innlegget, var at selv om en kjenner til noen av behovene en har for framtiden (som breddekompetanse, digitale kompetanser, tverrfaglige kompetanser, gruppeundervisning, større kulturelt mangfold (som samiske og minoritetskulturelle kunstuttrykk) og kompetanser for samarbeid med grunnskole, SFO og andre), så vet en faktisk ikke nøyaktig hvordan framtidens kulturskole blir, og dermed heller ikke hva for kompetanser vi trenger. Det er derfor viktig å bygge strukturer for samarbeid mellom de forskjellige aktørene:

 

  • Kulturskolene (som har behovene)
  • Utdanningstilbydere (som utdanner og forsker)
  • Nasjonale beslutningstakere (som legger føringer for kommunene og høyere utdanning)
  • Studentene/lærerne selv (som også har ønsker for sitt arbeid)

Mer om EMU og EMUs generalforsamling på musicschoolunion.eu

Les flere nyheter!