Ikke mer til kulturskoleutvikling i Revidert nasjonalbudsjett 2022

12.05.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ikke mer til kulturskoleutvikling i Revidert nasjonalbudsjett 2022

OSLO: Verken kulturskolen eller Norsk kulturskoleråd ble tilgodesett med ekstrabevilgninger da regjeringas forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2022 ble framlagt i dag.

 

Dermed vil kulturskolen – via utviklingsmidler og organisasjonsstøtte tildelt Norsk kulturskoleråd –sannsynligvis* bli tilgodesett med totalt 26,2 millioner kroner via statsbudsjettet i 2022, som ble vedtatt i november. Det er samme beløp for fjerde år på rad og samme beløp til kulturskoleutvikling som Solberg-regjeringa la opp til i sitt budsjettforslag, før den gikk høsten 2021.

 

*) Vi skriver sannsynligvis fordi regjeringspartiene må ha budsjettstøtte fra minst ett partihold (les: mest trolig Sosialistisk Venstreparti, red.anm.) til, innen Stortinget avslutter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett i juni 2022. Så gjenstår å se om kulturskoleutvikling er viktig nok for regjeringas budsjettsamarbeidspartner(e), til at det å styrke skoleslaget prioriteres i budsjettforhandlinger.

 

Kulturskolerådet ba om søkbare utviklingsmidler i 2022

 

I et innspill til revidert statsbudsjett for 2022, ba Norsk kulturskoleråd om at regjeringa vurderte å starte innføringen av søkbare utviklingsmidler for kulturskolene allerede i år, og da starte med å opprette en pott på for eksempel 20 millioner kroner. Dette har altså regjeringa ikke funnet mulig å følge opp i forbindelse med denne statsbudsjettrevideringa.

 

Norsk kulturskoleråd vil følge opp arbeidet med å få på plass søkbare utviklingsmidler, og da med et mål om å få dette inn i statsbudsjettet for 2023. Kulturskolerådet vil også eventuelt arbeide for å få partiene til å ta inn noe om en slik ordning i sine partiprogram foran neste valg.

 

> Mer om Revidert nasjonalbudsjett 2022 på regjeringen.no

Les flere nyheter!