Kulturskole-LedPro i mål – men åpne LedPro-studier fins

03.10.2023 Egil Hofsli (tekst) Høgskolen i Innlandet (illustrasjon)
Del på:

Kulturskole-LedPro i mål – men åpne LedPro-studier fins

Studietilbudet Ledelse av prosesser i kulturskoleversjon har siden 2016 blitt tilbudt dagens og mulige framtidige ledere ved kommunale kulturskoler. Nå er dette studietilbudet ved veis ende, men kulturskoleansatte som ønsker å lære mer om denne typen ledelse, kan søke på de nasjonale, åpne LedPro-studietilbudene som Høgskolen i Innlandet tilbyr.

 

Høgskolen i Innlandet har levert kulturskoletilpassete LedPro-studier (del 1 og 2) på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd. Et siste nasjonalt «oppsamlingsheat» for Ledelse av prosesser 2 er straks i mål. Bare innlevering av sluttrapport og muntlig eksamen gjenstår. Tilbakemeldingene til Kulturskolerådet fra dem som har deltatt på disse studiene forteller om stor begeistring i studentgruppe.

 

Åpne studietilbud kan søkes nå

 

Selv om det ikke blir flere kulturskole-skreddersydde LedPro-tilbud, er det mulig også for nye kulturskoleansatte å lære om ledelse av prosesser. Høgskolen i Innlandet ønsker kulturskoleansatte velkommen til deltakelse i det åpne nasjonale studieprogrammet.

 

Det åpne studietilbud Ledelse av prosesser (LedPro) del 1 og del 2 gjennomføres med samlinger på Brumunddal hvert år. Litt av hensikten med dette studietilbudet er at nyansatte i tidligere oppdragskommuner skal kunne delta her for å få den samme plattformen som de øvrige av deres ansatte som har tatt dette lederprogrammet lokalt hos dere tidligere.

 

Det er nå mulig å søke om opptaket for studieåret 2024. Oppstart for disse samlingsbaserte studiene er februar 2024. Søknadsfristen er 15. desember 2023.

 

Mer informasjon om Ledelse av prosesser del 1

Mer informasjon om Ledelse av prosesser del 2

 

Ledelse av prosesser (LedPro) er et studium på mastergradsnivå. LedPro har to trinn – LedPro 1 og LedPro 2 – som hvert gir 30 studiepoeng.

Les flere nyheter!