Budsjetthøring: Kulturskolerådet ba om tre mill. kr mer og stimuleringsmidler for kulturskolene

19.10.2023 Egil Hofsli (tekst) Stortingets nett-tv (skjermdump)
Del på:

Budsjetthøring: Kulturskolerådet ba om tre mill. kr mer og stimuleringsmidler for kulturskolene

Tre millioner kroner mer til kulturskoleutvikling via Norsk kulturskoleråd samt etablering av en ordning med søkbare midler for kommunene – for bruk til kulturskoleutvikling. Det var hva Norsk kulturskoleråd argumenterte for, da Kulturskolerådet torsdag 19. oktober stilte på statsbudsjetthøring hos Stortingets utdannings- og forskningskomite.

 

På høringsdag 1 av 2 i utdannings- og forskningskomiteen fikk Norsk kulturskoleråd taletid i tre minutter. Høringsøkta Kulturskolerådet deltok i fant sted i tidsperioden 15.25.00  15.55.00 (greit å vite, gjør det enklere å finne fram i videoopptaket når det legges ut, red.mrk.).

 

I høringen i utdannings- og forskningskomiteen løfta Norsk kulturskoleråd – ved direktør Morten Christiansen – fram fire sentrale områder og forsøkte å tydeliggjøre behovet for en ytterligere styrking av organisasjonens økonomi, i størrelsesorden tre millioner kroner via Statsbudsjettet 2024. De fire områdene som ble fokusert var:

 

  • Mangfold og inkludering herunder fordypning
  • Digitalitet - Kreativ digitalkultur
  • Skole/SFO 
  • Veiledning og FoU-arbeid – det kunnskapsbaserte fundamentet

Glede og bekymring

 

I sitt høringsinnspill uttrykker Kulturskolerådet glede over at organisasjonen blir vist tillit i forlag til Statsbudsjett for 2024 (får 14,4 millioner kroner i første halvår 2024, red.mrk.). Imidlertid, med bakgrunn i tildelingen som gjøres over kap. 225, post 75, uttrykker Norsk kulturskoleråd også bekymret knytta til forslaget om endring og forskriftsfesting av tilskuddsordningen, som er ute på høring hos Utdanningsdirektoratet med frist 15. oktober 2023.

 

Hele høringsinnspillet finner du her. Der skrives det avslutningsvis følgende:

 

«Norsk kulturskoleråd har tatt, og vil også i fremtiden, ta på seg oppdrag i dialog med myndighetene. Meld. St. 18 (2020–2021) er et viktig utgangspunkt for dette. Meldingen er, slik den ble vedtatt i Stortinget, et betydelig styringsdokument for utvikling og kvalitet i kommuner og kulturskoler, og har kraft i seg til å bidra til en ytterligere utvikling av kulturskolene i landet, både med talent- og skoleutviklingsfokus, men også med et søkelys på bredde, mangfold, demokrati og tilgjengelighet.

 

Dette er bakgrunnen for Norsk kulturskoleråds ønske om en styrking av tilskuddet til organisasjonen med tre millioner kroner samt arbeidet med å få etablert et system for søkbare utviklingsmidler i størrelsesorden 80 millioner kroner.»

 

Støtte fra Creo

 

Creo Norge, landets største fagforening og interesseorganisasjon innen kunst- og kulturfeltet, deltok på samme del av høringa som Norsk kulturskoleråd. Creos forbundsleder, Hans Ole Rian, innledet sitt innlegg med å støtte Kulturskolerådets krav om både stimuleringsmidler til kulturskolen og tre millioner kroner mer til kulturskoleutvikling.

 

Så fikk Kulturskoleråd (både alene og sammen med Creo) spørsmål fra fire komitemedlemmer, som ga direktør Morten Christiansen sjansen til å bruke ett minutt til å si noe om hva kulturskolen betyr for rekrutteringa av studenter til lærerutdanningene innen praktiske og estetiske fag o.l. samt si fra om at han anser referansegrunnlaget barn og unge får innen estetiske fag i grunnskolen, til å være for dårlig.

 

> Mer om høringa på regjeringen.no (Her finner du også snart videoopptak av høringa)

 

Les også: 14,4 mill. kr i statsstøtte til kulturskoleutvikling i første halvår 2024

Les også: Kulturskolerådet kritisk til forslag om omgjøring av Grunntilskudd til organisasjoner

Les flere nyheter!