De første forskningsresultatene fra OutMus presentert i Wien

07.10.2023 Anders Rønningen (tekst og foto)
Del på:

De første forskningsresultatene fra OutMus presentert i Wien

Hvilket læringsutbytte kan elever i grunnskolen få dersom kulturskolen leverer et komplett opplegg og «overtar» en femteklasse i ett år? Det påfallende funnet i det norske forskningsprosjektet OutMus, er at alle elevene – uansett hvilket opplegg de har hatt – har en over dobbelt så stor utvikling som forventet på ett år med musikkundervisning.

 

De første forskningsfunnene fra OutMus, som Nord universitetet gjennomfører – med Norsk kulturskoleråd som partner – ble presentert på en forskningskonferanse i Wien denne uka.

 

Kulturskoler og grunnskoler i Levanger, Trondheim og Kristiansand har vært deltakende i prosjektet. 374 elever har blitt fulgt tett for at man skal kunne finne forskjeller i hva som læres gjennom musikkundervisning i femteklasse, ut fra hvilket standardiserte program som tilbys, henholdsvis musikkundervisning basert på fiolinopplæring, juniorsaksofonopplæring eller «vanlig» forsterket musikkundervisning av lik varighet/mengde som de andre.

 

Historisk kunnskap

 

For første gang kan vi få vite noe om hvorvidt opplegg basert på instrumentalundervisning kan gi tilfredsstillende læring i forhold til grunnskolens læreplan. Andre effekter er også undersøkt grundig, som motivasjon og generell musikalsk selvforståelse, og det er kontrollert for faktorer som sosioøkonomisk status og andre variabler.

 

Datasettet som er hentet inn gjennom dette prosjektet er stort og veldig interessant, og det kan gi oss mye informasjon. I presentasjonen i Wien, som ble gitt av professor og prosjektleder Jens Knigge og Kirsti Nørstebø, stipendiat i prosjektet, ble det fremhevet at de akkurat har sluttført ryddingen av ganske komplekse tester som er gjort før og etter året med musikkundervisning. 

 

Det påfallende generelle funnet er altså at alle elevene – uansett hvilket opplegg de har hatt – har en over dobbelt så stor utvikling som forventet på ett år med musikkundervisning.

 

Det fins standardiserte mål på hvor mye en elev forventes å lære gjennom ett år med musikkundervisning i grunnskolen. OutMus-elevene viste i gjennomsnitt mer enn dobbelt så stor fremgang enn dette.

 

God musikkundervisning gir gode resultater

 

Dette underbygger egentlig et svært trivielt punkt: God musikkundervisning gir gode resultater. På spørsmål fra salen om hvordan forskerne definerer «god» musikkundervisning ble det forklart med to faktorer: 

 

  • For dette prosjektet møttes kulturskolelærerne i flere verksteder gjennom ett år og arbeidet fram konkrete årsplaner for opplegget – at profesjonelle lærere arbeider sammen om å lage god undervisning er en indikasjon på at det faktisk er god undervisning. 
  • Det er også målinger på elevnivå her som dokumenterer at elevene selv mener at det ble gitt god musikkundervisning.

Kulturskolen kan bidra inn i grunnskolen

 

Sett fra kommunenes ståsted så er det altså ganske likt læringsutbytte for alle tre tilbudene med det som har med grunnskolens pensum å gjøre. Det som dreier seg om generelle musikalske kompetanser. Det ble brukt like store ressurser på alle tre oppleggene – enten det var instrumentallærere fra kulturskolen eller grunnskolelærere som stod bak.

 

Musikklærerne i grunnskolen var i denne undersøkelsen også godt kvalifiserte, noe som ikke er tilfelle ved alle grunnskoler. Det er derfor åpenbart at kulturskolen kan bidra inn i grunnskolen, og ses i sammenheng med grunnskolen også.  En skoleeier (kommunen) har gode grunner for å se grunnskolens og kulturskolens kompetanse i sammenheng. OutMus viser at læringsutbyttet er stort om en bare satser på musikkundervisningen.

 

I tillegg vil det være naturlig å tenke at en slik satsing på instrumentopplæring også øker rekrutteringen blant elevene til instrumentundervisning på kulturskole. Det vil være noe prosjektet vil undersøke mer sammen med andre undersøkelser av effektene fra undervisningen.

 

Mer kommer

 

Denne presentasjonen var fra OutMus’ hoveddel, der det forskes på læringsutbytte. OutMus har også fokus på lærerne og institusjonene, men det tilhører en annen arbeidspakke ledet av professor Elin Angelo. Her er lærerne og de samarbeidende institusjonene fulgt tett, og dette vil gi god innsikt i det generelle samarbeidet mellom grunnskolen og kulturskolen.

 

Resultater herfra vil også være viktige for kulturskolen. Norsk kulturskoleråd og hele kulturskolefeltet i Norge kan med forventning se fram til flere interessante resultater og analyser ut fra OutMus i tiden som kommer. 

Les flere nyheter!