Budsjetthøring: Kulturskolerådet ber om tre mill. kr mer og stimuleringsmidler for kulturskolene

16.10.2023 Egil Hofsli (tekst) stortinget.no (foto)
Del på:

Budsjetthøring: Kulturskolerådet ber om tre mill. kr mer og stimuleringsmidler for kulturskolene

Tre millioner kroner mer til kulturskoleutvikling via Norsk kulturskoleråd samt etablering av en ordning med søkbare midler for kommunene – for bruk til kulturskoleutvikling. Det er hva Norsk kulturskoleråd argumenterer for, når Kulturskolerådet torsdag 19. oktober stiller på statsbudsjetthøring hos Stortingets utdannings- og forskningskomite.

 

På høringsdag 1 av 2 i utdannings- og forskningskomiteen er Norsk kulturskoleråd tildelt taletid i tre minutter fra kl. 15.24.

 

I høringen i utdannings- og forskningskomiteen vil Norsk kulturskoleråd løfte fram fire sentrale områder og vise et behov for en ytterligere styrking av organisasjonen i størrelsesorden tre millioner kroner:

 

  • Mangfold og inkludering herunder fordypning
  • Digitalitet - Kreativ digitalkultur
  • Skole/SFO 
  • Veiledning og FoU-arbeid – det kunnskapsbaserte fundamentet

Glede og bekymring

 

I sitt høringsinnspill uttrykker Kulturskolerådet glede over at organisasjonen blir vist tillit i forlag til Statsbudsjett for 2024 (får 14,4 millioner kroner i første halvår 2024, red.mrk.). Imidlertid, med bakgrunn i tildelingen som gjøres over kap. 225, post 75, uttrykker Norsk kulturskoleråd også bekymret knytta til forslaget om endring og forskriftsfesting av tilskuddsordningen, som er ute på høring hos Utdanningsdirektoratet med frist 15. oktober 2023.

 

Hele høringsinnspillet finner du her. Der skrives det avslutningsvis følgende:

 

«Norsk kulturskoleråd har tatt, og vil også i fremtiden, ta på seg oppdrag i dialog med myndighetene. Meld. St. 18 (2020–2021) er et viktig utgangspunkt for dette. Meldingen er, slik den ble vedtatt i Stortinget, et betydelig styringsdokument for utvikling og kvalitet i kommuner og kulturskoler, og har kraft i seg til å bidra til en ytterligere utvikling av kulturskolene i landet, både med talent- og skoleutviklingsfokus, men også med et søkelys på bredde, mangfold, demokrati og tilgjengelighet.

 

Dette er bakgrunnen for Norsk kulturskoleråds ønske om en styrking av tilskuddet til organisasjonen med tre millioner kroner samt arbeidet med å få etablert et system for søkbare utviklingsmidler i størrelsesorden 80 millioner kroner.»

 

> Mer om høringa på regjeringen.no

 

Les også: 14,4 mill. kr i statsstøtte til kulturskoleutvikling i første halvår 2024

Les også: Kulturskolerådet kritisk til forslag om omgjøring av Grunntilskudd til organisasjoner

Les flere nyheter!