Årsmøtesesongen i Kulturskolerådet starter denne uka

18.10.2023 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Kelly Sikkema/Unsplash (foto)
Del på:

Årsmøtesesongen i Kulturskolerådet starter denne uka

Torsdag 19. okober starter årsmøtesesongen 2023 i Norsk kulturskoleråd. Da arrangeres hele fem av høstens ti årsmøter i Kulturskolerådets fylkesavdelinger.

 

Oktober og november er årsmøtesesong i Kulturskolerådet. Etter at nye vedtekter ble vedtatt på Norsk kulturskoleråds landsting 2020, ble årsmøtesesongen flytta fra vårhalvåret til høsthalvåret. I perioden 19. oktober – 16. november 2023 avvikler de ti fylkesavdelingene sine årsmøter.

  

Årsmøtet er fylkesavdelingens øverste myndighet. Det består av delegater fra medlemmene (Kulturskolerådets medlemskommuner) i fylket. Årsmøtet holdes annet hvert år i oddetallsår, i perioden oktober/november – dersom særlige forhold ikke tilsier noe annet. 

 

I forbindelse med de fleste årsmøtene høsten 2023 arrangerer fylkesavdelingene også (års)konferanser. Mer om disse på påmeldingssida på kulturskoleradet.no.

 

Her er hele lista for årsmøtene i 2021 samt lenker til hvor sakskart legges ut når dette er klart:

Fylkesavdeling

 

Dato

Sted

Dokument

Norsk kulturskoleråd

Agder

19. oktober

Kristiansand

Møtedokumentarkiv

Norsk kulturskoleråd

Innlandet

 

19. oktober

Hamar

Møtedokumentarkiv

Norsk kulturskoleråd

Oslo og Viken

 

19. oktober

Drammen

Møtedokumentarkiv

Norsk kulturskoleråd

Troms, Finnmark og

Svalbard

 

19. oktober

Nettmøte

Møtedokumentarkiv

Norsk kulturskoleråd

Vestfold og Telemark

 

19. oktober

Larvik

Møtedokumentarkiv

Norsk kulturskoleråd

Rogaland

 

27. oktober

Sandnes

Møtedokumentarkiv

Norsk kulturskoleråd

Møre og Romsdal

 

9. november

Molde

Møtedokumentarkiv

 

Norsk kulturskoleråd

Nordland

 

10. november

Bodø

Møtedokumentarkiv

 

Norsk kulturskoleråd

Trøndelag

 

10. november

Trondheim

Møtedokumentarkiv

Norsk kulturskoleråd

Vestland

 

16. november

Bergen

Møtedokumentarkiv

 

Hver medlemskommune oppnevner inntil fire delegater med godkjente fullmakter til årsmøtet. Minst én av disse bør være en folkevalgt representant.

 

På årsmøtene har følgende tale-, forslags- og stemmerett:

 • Godkjente delegater i alle saker
 • Fylkesstyrets medlemmer i alle saker, unntatt ved behandling av årsberetning og regnskap

Følgende har tale- og forslagsrett:

 • Leder av fylkesavdelingens valgkomite under valg

Følgende har talerett:

 • Fylkesrådgiver, men ikke i forbindelse med valg
 • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske

Alle vedtak skjer med simpelt flertall.

 

Fylkespolitiske og -administrative myndigheter, samarbeidende organisasjoner og institusjoner inviteres til årsmøtet.

 

Saker til behandling på årsmøtene

 • Konstituering
 • Styrets beretning for siste periode
 • Revidert regnskap for siste periode
 • Saker som legges fram av styret
 • Innkomne saker
 • Årsplan som bygger på strategiplanen vedtatt av landstinget
 • Tilleggskontingent
 • Budsjett for perioden
 • Årsmøtet velger for kommende periode:
 • Etter innstilling fra valgkomiteen skal det velges medlemmer til fylkesstyret samt inntil seks delegater og to vara til landstinget
 • Etter innstilling fra fylkesstyret skal det velges medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelinga

I samsvar med vedtak gjort av landsting og hovedstyre

 

Norsk kulturskoleråds medlemmer organiseres i fylkesavdelinger som arbeider etter organisasjonens vedtekter og formål, og i samsvar med vedtak i landstinget og hovedstyret.

 

På sine årsmøter vedtar fylkesavdelingene egne budsjett innenfor den økonomiske rammen hovedstyret har gitt. Årsmøte kan også fastsette en tilleggskontingent.

 

Fylkesstyrene er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet i fylkene mellom årsmøtene, og er beslutningsdyktige når minst tre medlemmer er til stede. Styrene leder virksomheten i fylkeslagene og setter i verk organisasjonenes planverk i samarbeid med administrasjonen. Arbeidet tar utgangspunkt i eget fylke, samtidig som effekten skal være med og forsterke det nasjonale arbeidet.

 

Mer om fylkesavdelingenes oppgaver i Norsk kulturskoleråds vedtekter

Les flere nyheter!