Fem kulturskoler har fått fyrtårnstatus

img_491.JPG
FYRTÅRNKULTURSKOLER: f.v: Anne Karin Ose (rektor, Gloppen kulturskule), Håvard Hovik (rektor, Namsos kulturskole), Anette Solberg (rektor, Elverum kulturskole), Nina Knarvik, styremedlem i Norsk kulturskoleråd region øst - på vegne av Kulturskolen i Ås), Ingvild Aas (rektor, Molde kulturskole).
18.10.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Fem kulturskoler har fått fyrtårnstatus

HAMAR: Fem fyrtårnkulturskoler er utnevnt i dag. De fem er Elverum kulturskole, Gloppen kulturskule, Kulturskolen i Ås, Molde kulturskole og Namsos kulturskole.

 

Med disse utnevnelsene ønsker Norsk kulturskoleråd å trekke fram gode eksempler på kulturskoler som leder an kulturskoleutviklingen i Norge.

 

De fem utnevnte fyrtårnkulturskolene for perioden 2012-2014 er:

 

• Innen utviklingsområdet inkludering: Namsos kulturskole i Nord-Trøndelag. For kulturskolens fokus på et bredt spekter av brukergrupper og nye målgrupper.

 

Juryens fulle begrunnelse for valget av Namsos kulturskole

 

• Innen utviklingsområdet samarbeid og samhandling: Elverum kulturskole i Hedmark. For kulturskolens evne til strukturert samhandling på mange nivå og omgripende virksomhet.

 

Juryens fulle begrunnelse for valget av Elverum kulturskole

 

• Innen utviklingsområdet fasiliteter og utstyr: Gloppen kulturskule i Sogn og Fjordane. For kulturskolens utvikling som lokalt ressurssenter med tilrettelagte lokaler og utstyr.

 

Juryens fulle begrunnelse for valget av Gloppen kulturskule

 

• Innen utviklingsområdet faglig bredde: Kulturskolen i Ås i Akershus. For kulturskolens fokus på kvalitet og faglig bredde i opplæringen innen kunst- og kulturfag.

 

Juryens fulle begrunnelse for valget av Kulturskolen i Ås

 

• Innen utviklingsområdet Ny metodikk: Molde kulturskole i Møre og Romsdal. For kulturskolens evne til å ta i bruk ny metodikk i opplæringen innen kunst- og kulturfag.

Utnevnelsene ble offentliggjort på Norsk kulturskoleråds landsmøte i Hamar. Med utnevnelsen følger det diplom og 20.000 kroner.

 

Juryens fulle begrunnelse for valget av Molde kulturskole

 

– For juryen var det utfordrende arbeid å velge de fem beste blant så mange gode kandidater, sier juryleder Stein Erik Hansen, til daglig fagsjef i Norsk kulturskoleråd. – Juryen er overveldet over det høye nivået på de 19 nominasjonene til fyrtårnkulturskolene for 2012 - 2014.

 

Det var fylkes- og regionstyrene i Norsk kulturskoleråds lokalavdelinger som i samarbeid med kulturskolekonsulentene innstilt kandidater. Disse ble så vurdert av en jury bestående av Edvin Eriksen (Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal og Norsk kulturskoleråd Sogn og Fjordane), Torstein Sigel (UKM Norge), Hilde Roald Bern, Siri Singsaas og Stein Erik Hansen (alle fra Norsk kulturskoleråd sentralt).

 

– Både de utnevnte og de øvrige nominerte kulturskolene profilerer seg i sitt lokalsamfunn på en fremragende måte. Deres aktivitet blir lagt merke til nasjonalt, og har hatt stor betydning for utviklingen i kulturskolen, sier juryleder Stein Erik Hansen.

I 2014 vil det bli utpekt nye fyrtårnkulturskoler.

 

 

Les flere nyheter!