Norsk kulturskoleråd og NMF inngår samarbeidsavtale

img_485.jpg
img_485.jpg
10.10.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Norsk kulturskoleråd og NMF inngår samarbeidsavtale

OSLO: Lenge har de samarbeidet, nå formaliserer de samarbeidet i en avtale. Norges Musikkorps Forbund og Norsk kulturskoleråd forsterker sin relasjon.

 

Samarbeidsavtalen mellom Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Norsk kulturskoleråd ble inngått 1. oktober og signert av NMFs generalsekretær Anita Finnebråten og Norsk kulturskoleråds direktør Inger Anne Westby.

 

Formålet med avtalen er å forsterke og sikre gode samarbeidsrelasjoner mellom partene. Avtalen skal dessuten være i tråd med begge organisasjonenes visjoner og formål.

 

Samarbeidsavtalen gjelder for fire år, der partene gjennomfører et årlig samarbeidsmøte med relativt bred representasjon fra hver av partene.

 

NMF og Norsk kulturskoleråd skal samarbeide om å

 

• sikre at rammevilkårene for kulturskolen som lokalt ressurssenter er i samsvar med de behov for instrumentalopplæring og dirigenttjenester som det frivillige musikklivet har

 

• kvalitetssikre instrumentalopplæringen og dirigenttjenestene gjennom å samarbeide med høyere utdanning om relevans i innhold i musikkpedagogiske grunnutdanninger, samt etter- og videreutdanningstilbud. Lærerkompetansen må bidra til å sikre kvalitet og god progresjon i opplæringen både i korpset og i kulturskolen

 

• bidra til at det utarbeides forskrifter for kulturskolene herunder kompetansekriterier for fast tilsetting i kulturskolen

 

• sikre god og stabil rekruttering til dirigentyrket

 

• bidra til en revisjon av nåværende rammeplan for kulturskolene

 

 

Det skal samarbeides både politisk og faglig samt om lederutvikling på følgende vis:

 

Politisk samarbeid

 

• Fagpolitisk samarbeid overfor sentrale politiske myndigheter og i 8.januar-komiteen vil være naturlige samarbeidsområder for begge parter. Konkrete samarbeidsområder avtales gjennom faste, årlige samarbeidsmøter

 

• Partene vil samarbeide om andre tema og konkrete saker etter behov og holde hverandre løpende orientert om politiske saker av felles interesse

 

Faglig samarbeid

 

• Partene vil kunne involvere andre institusjoner og organisasjoner i det faglige samarbeidet der det er naturlig. Det kan være i form av felles møter eller konferanser om spesifikke temaer

 

1) Arrangere felles regionale og nasjonale konkurranser for solister og ensembler

 

2) Utrede og sikre gode talentprogram regionalt etter «lørdagsskolemodellen»

 

3) Lage et regionalt program for unge dirigenter i kulturskolen

 

4) Profilere hverandres kurstilbud på hjemmesider og møtearenaer

 

Lederutvikling og møteplasser

 

Norsk kulturskoleråd og NMF skal bidra til lederutvikling og kompetanseheving innenfor det musikkfaglige og det organisatoriske arbeidet i kommunene.

 

1) Musikkfaglig lederutvikling og kompetanseheving

 

• Samarbeide om nasjonale og regionale fagdager for kulturskoleledere, instrumentallærere og dirigenter for å sikre samhandling mellom alle aktørene

 

2) Organisatorisk lederutvikling og kompetanseheving

 

• Nasjonalt/regionalt: Arrangere en årlig fagsamling for valgte og ansatte ledere i NMF og Norsk kulturskoleråd

 

• Lokalt: Utvikle og sikre gode samarbeidsmodeller og møtestrukturer lokalt mellom kulturskolens ledelse, lærere og det frivillige musikklivets instruktører, dirigenter og ledere

Les flere nyheter!