SamSpel 2012: Påmelding mulig på nytt nettsted

img_484.png
img_484.png
10.10.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

SamSpel 2012: Påmelding mulig på nytt nettsted

BERGEN: På splitter nytt, offisielt nettsted inviteres du nå til Bergen, for å diskutere formidling og arenaer, og kunstens og kulturens vilkår i utdanning og fritid, i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

 

Konferansen SamSpel 2012 arrangeres 21.-23. november. Påmeldingsfrist er 18. november.

 

Mer informasjon og påmelding på samspelkonferanse.no

 

Arrangøren sier at kunstutdanninga og kulturpolitikken står foran store utfordringer, at de humanistiske fagene står i fare for å bli marginaliserte og at kunst og kultur er en forutsetning for utvikling av et levende og mangfoldig samfunn.

 

På konferansen gir både kulturskolen, Den kulturelle skolesekken, idrettsorganisasjoner og profesjonelle utøvere smakebiter på ulike kunst- og kulturuttrykk. Nasjonale politikere, forskere, ungdommer og andre vil diskutere kunstpolitikk og kulturens rolle og vilkår.

 

Nina Malterud skal holde innlegg om kunst som forskingsmetode. Anne Bamford har tatt temperaturen på tilstanden på kunstfeltet i utdanninga og presenterer sin forsking. Heidi Kvernevik vil snakke om da Vardø gikk kunstbananas under Komafestivalen. Frode Grytten vil ta deg med til Haruki Murakamis forunderlige verden. Og mye mer er å finne i programmet.

 

Tverrsektorielt samarbeid

 

SamSpel Hordaland 2011-2015, som konferansen er et ledd i, er et tverrsektorielt samarbeidsprosjekt om utvikling av estetikk, kunst- og kultur i utdanning og opplæring i Hordaland. Målsetting: Å styrke kvaliteten i formidlinga samt barn og unge sin deltakelse og oppleving av kunst og kultur, både i skolesituasjonen og i fritida, som grunnlag for glede, engasjement og utvikling. Målsettinga forutsetter samspill mellom ulike aktører innenfor kunst- og kulturfeltet i Hordaland, noe som en tror vil styrke samarbeidet og kunne åpne for økte ressurser til feltet.

 

Prosjektet er initiert som et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Norsk kulturskoleråd.

 

Les flere nyheter!