MFO krever lovfestet kulturskole

img_501.JPG
KREVER LOVFESTING: - Når penger til kulturskole skal bevilges via kommunene, må den ihvertfall lovfestes, mener Hans Ole Rian og MFO.
23.10.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

MFO krever lovfestet kulturskole

OSLO: Når penger til kulturskole skal bevilges via kommunene, må den ihvertfall lovfestes.

 

Det  mener Musikernes fellesorganisasjon (MF), som i dag deltar i åpen høring om neste års statsbudsjett i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 

Regjeringen foreslår å bevilge 74 millioner kroner til å innføre én uketime med gratis kulturskoletilbud i skole- eller SFO-tida for elevene på 1.-4. trinn fra høsten 2013. Stimuleringstilskuddet, som har vært tildelt innenfor en årlig ramme på 40 millioner kroner siden 2010, faller samtidig bort.

 

Når det i dag er åpen høring om statsbudsjettet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, påpeker derfor MFO at kulturskolene har tatt et skritt fram, men at det likevel er langt å gå til kulturløftets målsetting om at alle barn som ønsker det, skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.

 

– MFO er naturligvis glad for at Regjeringen vil bruke mer penger på kulturskolene, og for at mer av kulturskoletilbudet blir flyttet til vanlig skoletid og SFO-tid og skal være gratis, men tiltaket vil neppe bidra til noen vesentlig nedkorting av ventelistene eller til bedre kvalitet på det totale kulturskoletilbudet. Vi må derfor nok en gang konstatere at det er langt igjen, sier Hans Ole Rian, nestleder i MFO, til musikk-kultur.no.

 

Les hele saken på musikk-kultur.no

 

Les flere nyheter!