Positivt avventende til regjeringens kulturskolesatsing

img_481.JPG
POSITIV OG SPENT: Direktør Inger Anne Westby liker regjeringens satsing på kulturskole i SFO-tida, men er spent på innhold og konsekvenser.
08.10.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Positivt avventende til regjeringens kulturskolesatsing

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd liker regjeringens satsing på kulturskoleaktiviteter i SFO-tida. Men kulturskolerådet avventer mer informasjon om satsingens innhold og konsekvenser før jubel eventuelt slippes løs.

 

For selv om Kunnskapsdepartementet foreslår å bruke 74 millioner kroner i 2013 til en valgfri ukentlig time med kulturskoleaktiviteter i SFO-tida, på første til fjerde skoletrinn med oppstart høsten 2013, så vekker ikke dette ubetinget begeistring i kulturskolelandet.

 

Se egen sak om denne nyheten

 

Mange spørsmål om innhold og konsekvenser fins både i kulturskolenes egne rekker og hos Norsk kulturskoleråd, som er interesse- og medlemsorganisasjonen for 417 norske kommuner som eier og driver kulturskoler.

 

– Spennende tiltak

 

– Dette er et spennende tiltak for å finne ut om flere barn vil søke til kulturskolens tilbud når det er gratis og foregår på grunnskolens arena. Hvis resultatet blir at flere vil søke til kulturskolens opplæring etter fjerde klassetrinn, trenger vi en utvidelse av antall elevplasser i kulturskolene. Vi forutsetter derfor at tiltaket på årets budsjett følges opp med stimuleringsmidler for å øke antall elevplasser, sier direktør Inger Anne Westby i Norsk kulturskoleråd.

 

For å ivareta Kulturskoleløftet om et tilbud med god kvalitet til en rimelig pris, ser Westby det helt nødvendig å unngå økte priser på opplæringen for aldersgruppa fra ti år og oppover. – Vi merker oss at tilskuddet ikke er øremerket, men inngår i rammetilskuddet til kommunene. Norsk kulturskoleråd er opptatt av å sikre at disse pengene faktisk går til kulturskoleopplæring og ikke til å bøte på grunnskolens manglende satsing på de estetiske fagene, sier Westby.

 

De 74 millioner kronene ”erstatter” de 40 millionene Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet i perioden 2010-2012 årlig har bevilget som stimuleringstilskudd til kulturskole- og kulturtilbud i tilknytning til skolehverdagen.

 

Status quo for Norsk kulturskoleråd

 

Norsk kulturskoleråd får ingen reell økning i tilskuddet til utvikling av musikk- og kulturskoler. Summen i 2013 blir 10,3 millioner kroner, mot 10,0 millioner kroner i år.

Det fins ytterligere én pott i statsbudsjettet som har interesse for Norsk kulturskoleråd; sekkeposten organisasjonstilskudd. Her er det mange organisasjoner om pengene, og fordelinga er ikke klar før på nyåret. I potten for 2013 ligger det 29,7 millioner kroner. I fjor var summen 22,4 millioner kroner, hvorav Norsk kulturskoleråd mottok 6,7 millioner kroner, en nedgang på 100.000 kroner fra året før.

 

Men begrunnelsen for den relativt store økningen på budsjettsposten gir ikke grunnlag for å tro på noen større påplussing til Norsk kulturskoleråd. Økningen skyldes flytting av øremerkete bevilgninger mellom budsjettposter (5,5 mill. kr.) samt 1 millioner øremerkete kroner til Newtonrom, som er undervisningssteder med fokus på de naturvitenskapelige fagområdene i læreplanen.

 

Les flere nyheter!