Gratis kulturskole i skoletida

img_478.JPG
BLAR OPP NYE MILLIONER: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og Regjeringen vil tilby gratis kulturskole for barn i skoletida.
04.10.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Gratis kulturskole i skoletida

OSLO: Den rødgrønne regjeringen vil bevilge 73,8 millioner kroner til én ukentlig time med kulturskoletilbud, innenfor skole-/SFO-tida, for første til fjerde klassetrinn.  

 

Se innslag om nyheten i NRK Kveldsnytt 3.10.2012

[Innslaget begynner etter 8:00 minutter]

 

– Vi vil gi flere elever kulturtilbud i skolen, sier Kristin Halvorsen på sv.no.

 

Fra høsten 2013 innfører regjeringen en gratis kulturskoletime for alle barn i løpet av de fire første klassetrinnene. Tilbudet er frivillig og skal gis i tilknytning til skole eller SFO, og er ment som et samarbeid mellom skole/SFO og kulturskolen.

 

– Regjeringen ønsker å gjøre kulturskoletilbudet tilgjengelig for alle. Alle kommuner får derfor plikt til å tilby dette, men det er frivillig om elevene velger, sier Kristin Halvorsen på sv.no.

 

Lokal handlefrihet

 

Kommunene får midler tilsvarende hva det koster å bemanne tilbudet med lærere, for å sikre god kvalitet i tilbudet. Kommunene får også stor handlefrihet til å utforme tilbudet, ut fra hvilken kompetanse lærerne på stedet har.

 

– Kulturskolen er i dag et populært tilbud, og mange står i kø for å få plass. Ved å tilby alle elever en uketime med kulturskole i tilknytning til skolen eller SFO, vil vi nå ut til flere elever. Det styrker tilbudet i praktiske-estetiske fag i skolen, og vil samtidig kunne gjøre at flere elever får øynene opp for kulturskolen, sier Halvorsen.

 

I 2010 anbefalte Kulturskoleutvalget at samarbeidet mellom kulturskolen og skole/SFO bør styrkes dersom kulturskoletilbudet skal nå ut til flere elever. Dette følger nå Regjeringen opp.

 

Vil bidra til økt mangfold og integrering

 

– Et gratis og kvalitativt godt musikk- og kulturskoletilbud vil kunne bidra til økt mangfold og inkludering, blant annet ved at flere minoritetselever kan sikres ulike uttrykks- og språkarenaer, sier Halvorsen på sv.no.

 

Mange kulturskolelærere er i dag ansatt i kulturskolen i reduserte stillinger. Det er derfor gode muligheter for å kunne bruke kulturskolelærere inn i skole eller SFO gjennom kombinerte stillinger. Slikt samarbeid eksisterer mange steder i dag.

 

I perioden 2010-2012 er det årlig tildelt 40 mill. kroner fra Kulturløftet II i stimuleringstilskudd til kulturskoler og samarbeid mellom kulturskole og skole/SFO. Disse midlene pluss 33,8 millioner friske kroner i 2013 skal brukes til å finansiere timen med kulturskoletilbud.

 

Det øvrige spesialiserte musikk- og kultur skoletilbudet i kommunen opprettholdes som et kulturelt tilbud med foreldrebetaling.

 

– Vil tilbudet om kulturskoletimer på SFO fjerne køene?

 

– Det kan jeg ikke garantere. Kulturskolene er veldig populære. Men vi håper at en gratistime i uken, i skoletida, kan gi flere barn et kulturtilbud, sier Halvorsen nå til nrk.no.

 

– Ett skritt lenger

 

Nesodden har vært prøvekommune, og har gått lenger enn regjeringens forslag om en kulturtime i uka for elever i første til fjerde klasse. Både barne- og ungdomstrinnet har fått tilbudet.

 

– Vi har fått jevnet ut skjevhetene og har fått flere barn til å velge kulturskole. Det har vi fått til gjennom å slå sammen kulturskolen og SFO. Det har fungert veldig fint, sier ordfører Nina Sandberg i Nesodden kommune til nrk.no.

 

Regjeringens nye tiltak ligger i statsbudsjettet for 2013, som blir lagt fram mandag 8. oktober.

 

Kan bety lengre køer

 

Trygg Jakola (innfelt bilde), konstituert styreleder i Norsk kulturskoleråd, mener kulturskoletimen er et skritt i riktig retning. Men at det ikke vil løse hovedproblemet.

 

– Det største problemet med kulturskolene er de lange ventelistene i de store kommunene. Totalt er det nærmere 30.000 barn som står i venteliste for å få plass på kulturskole. Jeg tror ventelistene nå kan bli enda lengre. Barn som tidligere kanskje ikke har vært interessert vil oppleve hvor kjekt det er, og så får de lyst til å begynne på kulturskole, sier Jakola til bt.no.

 

Glad og spent direktør

 

Også Norsk kulturskoleråds direktør; Inger Anne Westby, er glad for regjeringens satsing, men er også spent på hva dette tiltaket vil føre til:

 

– Tiltaket er en god mulighet for å få sjekket ut hvorvidt tilgangen til kulturskolen øker når tilbudet ligger i skoletiden. Dersom det viser seg at ennå flere vil ha et ordinært opplæringstilbud i kulturskolen, må antallet elevplasser for alle aldersgrupper økes, sier direktør Inger Anne Westby i Norsk kulturskoleråd.

 

Se innslag om nyheten i NRK Kveldsnytt 3.10.2012

[Innslaget begynner etter 8:00 minutter]

 

Les flere nyheter!