Oppfordrer Regjeringen til å oppfylle Kulturskoleløftet

img_498.JPG
RESOLUSJON: Norsk kulturskoleråds landsmøte ønsker å se Kulturskoleløftet oppfylt.
19.10.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Oppfordrer Regjeringen til å oppfylle Kulturskoleløftet

HAMAR: Norsk kulturskoleråds landsmøte oppfordrer regjeringspartiene til å initiere en tverrpolitisk satsing for å oppfylle Kulturskoleløftets målsetting.

 

Det framgår av en resolusjon som ble vedtatt fredag.

 

Resolusjonen ble overrakt kunnskapsminister Kristin Halvorsen senere samme dag, da hun besøkte Norsk kulturskoleråds landsmøte for å holde en tale.

 

Her er hele resolusjonen:

 

”Norsk kulturskoleråds landsmøte er i utgangspunktet glad for at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2013 vil bruke 74 millioner til en ukentlig valgfri time med kulturskoletilbud i skole/ SFO-tida for første til fjerde årstrinn. Oppstart vil være høsten 2013.

 

Landsmøtet vurderer dette som et lite skritt for å oppfylle det regjeringa har lovet i Kulturløftet II om at ”det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det, får et kulturskoletilbud av god kvalitet til rimelig pris”. Vi ser også forslaget som en oppfølging av ett av de mange forslagene fra kulturskoleutvalget.

 

Landsmøtet er imidlertid bekymret for at forslaget innebærer en usikkerhet om kulturskolens framtid som en egen arena for å utvikle barn og unges kulturelle vekst og utvikling. Spesielt blir landsmøtet bekymret når Sosialistisk Venstreparti på sine hjemmesider beskriver forslaget som ”mer kultur til skolen”. Norsk kulturskoleråd vil presisere at dette må være et tilbud om kulturskole og ikke et tilbud som skal bøte på manglende satsing på estetiske fag i grunnskolen. Vi forutsetter derfor at det er kulturskoleansatte som står for det nye tilbudet.

 

Landsmøtet tror heller ikke at forslaget vil redusere de lange ventelistene i kulturskolene. De som står på venteliste i dag, er i hovedsak barn og unge som ikke skal ha gruppeundervisning. Tilbud til disse vil derfor ikke bli fanget opp av forslaget. Vi ser også at forslaget vil bidra til å øke ventelistene når barna som nå vil få tilbud gjennom det nye forslaget, ønsker å fortsette i kulturskolen etter fjerde årstrinn.

 

Landsmøtet konstaterer at det fortsatt er langt igjen til målsettinga i Kulturløftet II er nådd, landsmøtet vil derfor oppfordre regjeringspartiene til å ta initiativ til en tverrpolitisk, nasjonal satsing for å oppfylle Kulturløftets målsetting.”

 

 

Les flere nyheter!