- Første steg mot avvikling av kulturskolen?

img_479.JPG
- FEIL MEDISIN: - Regjeringen bruker feil medisin når de nå går langt i å integrere kulturskolen i skolen, sier Øyvind Håbrekke i KrF.
04.10.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

- Første steg mot avvikling av kulturskolen?

OSLO: Det er bra at regjeringen endelig øker bevilgningene til kulturopplæring for barn, men forslaget gir grunn til å spørre om regjeringen styrer mot avvikling av kulturskolen.

 

Det uttaler Øyvind Håbrekke, kulturpolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti (KrF).

 

Regjeringen har foreslått en time gratis kulturskole i skoletiden.

 

Les nyhetssak om regjeringens forslag

 

- Regjeringen bruker feil medisin når de nå går langt i å integrere kulturskolen i skolen. Forslaget skaper usikkerhet om kulturskolens framtid, sier Håbrekke.

 

Han mener mange kommuner i framtida vil stille spørsmål ved om de skal betale for parallelle organisasjoner for skole og kulturskole hvis kulturskolens hovedtilbud skal gis som en del av det ordinære skoletilbudet.

 

- Hele ideen med kulturskole er at den skal være et supplement til den obligatoriske skolen. Den skal være et ressurssenter lokalt og fungere som et kraftsenter for det frivillige kulturlivet. Regjeringen ser helt bort fra disse verdiene med det grepet som nå tas. Kulturskolen har med dette en unik rolle og betydning for byer og lokalsamfunn over hele landet, sier Håbrekke.

 

I Soria Moria-erklæringen lovet Regjeringen at alle som ønsker det skal få gratis kulturskoleplass. Fortsatt står nesten 30 000 barn og unge i kø. Håbrekke mener det er bra at regjeringen nå endelig foretar seg noe, men han mener løsningen er feil.

 

- Én time gratis kulturskole i skoletiden løser ikke problemet. Det er lange køer og tilbudet varierer sterkt fra kommune til kommune. Løsningen er ikke å tvinge kulturskolen til å bli en del av regjeringens heldagsskole, sier Håbrekke.

 

- KrF har foreslått en opptrapping gjennom øremerkede statlige bevilgninger. Det vil være en bedre løsning for kulturskolen, avslutter Håbrekke.

Les flere nyheter!