Hederspriser til Lidvin Osland og Harry Rishaug

img_499.JPG
HEDRET: Lidvin Osland (bildet) er tildelt Norsk kulturskoleråds hederspris.
19.10.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Hederspriser til Lidvin Osland og Harry Rishaug

HAMAR: To kulturskole-ildsjeler ble i dag æret med Norsk kulturskoleråds hederspris. Lidvin Osland og Harry Rishaug har begge hatt stor betydning for den norske kulturskolebevegelsen.

 

Prisoverrekkelsen fant sted på Norsk kulturskoleråds landsmøte i Hamar.

Norsk kulturskoleråds hederspris er den høyeste utmerkelse som gis av Norsk kulturskoleråd, og den tildeles personer som gjennom sitt virke har hatt vesentlig betydning for den norske kulturskolebevegelsen.

 

Langt og intenst engasjement

 

Lidvin Osland (75) fra Førde får prisen for et langt og intenst engasjement for Norsk kulturskoleråd. Blant annet har han vært en aktiv bidragsyter i dialogen om musikk- og kulturskolenes utvikling i forhold til politiske myndigheter. Osland har også bidratt til oppstarten av flere større utviklingsprosjekt i Norsk kulturskoleråds regi.

 

I Oslands tid som styreleder fra 1998 til 2004 ble både Drømmestipendet-avtalen med Norsk Tipping inngått samt at det internasjonale kultur-, freds- og utviklingsprosjektet Umoja ble igangsatt. Og i sin tid som direktør for Norsk kulturråd sørget Osland for at det ble utarbeidet en håndbok for etablering og utvikling av kulturskoler.

 

Både styreleder og direktør

 

Harry Rishaug (67) fra Trondheim har gjort en stor og viktig innsats for Norsk kulturskoleråd i to roller; som styreleder (1982-1984) og som direktør (2004-2007). Rishaug har også gjort et viktig arbeid internasjonalt. Både i nordisk og europeisk sammenheng har han frontet og vist fram den norske kulturskolemodellen.

 

Harry Rishaug har også vært en pådriver for å få til mer forskning på skoleslaget. Han har gjort en stor innsats gjennom sitt arbeid med viktige kulturskoleundersøkelser. Likeså har han arbeidet målrettet for å bedre kvaliteten på norsk kulturskolestatistikk.

 

Merk: Rishaug var ikke til stede i Hamar, men fikk prisen overrakt via en Skype-samtale til Budapest, hvor Rishaug var en av hovedtalerne på en europeisk musikkskolekonferanse.

 

Pris nummer åtte og ni

 

Med disse to tildelingene er Norsk kulturskoleråds hederspris utdelt totalt ni ganger. Fra før har følgende sju fått denne prisen:

 

2010: Odd Eikemo og Oddvin Vatlestad

2006: Bodil Skjånes Dugstad

2004: Kåre Opdal og Åsvald Solheim

2002: Jørg Johnsen *

2001: Dan Børge Akerø *

 

*) Den gang het utmerkelsen Æresmedlem i Norsk kulturskoleråd

 

Kritieriene for tildeling av Norsk kulturskoleråds hederspris

 

Følgende kriterier ble vedtatt på Norsk kulturskoleråds landsmøte 2004:

 

1) Hedersprisen kan tildeles personer som gjennom sitt virke har hatt vesentlig betydning for den norske kulturskolebevegelsen

 

2) Forslag på aktuelle kandidater kan fremmes av sentralstyrets medlemmer eller fylkesavdelinger i forbindelse med framlegg av saker til Landsmøtet, og skal legges fram for sentralstyret til endelig behandling

 

3) Prisvinneren mottar et diplom og en gave som et synlig bevis på utnevnelsen

 

4) Offentliggjøring skjer på Landsmøtet og følges opp gjennom distribusjon av foto og pressemeldinger

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!