Nasjonalt fagseminar om barne- og ungdomskulturmeldinga

22.03.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nasjonalt fagseminar om barne- og ungdomskulturmeldinga

OSLO: Historiens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur er lansert  med et eget kapittel om kulturskolen. Innen sommeren skal meldinga behandles i Stortinget. I forkant av dette arrangerer Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd og KS tirsdag 18. mai et nasjonalt fagseminar, med fokus på kulturskolens rolle slik den framstår i meldinga.

 

Tidspunkt for fagseminaret er tirsdag 18. mai kl. 12.00–16.00, og seminarer arrangeres som et nettmøte, via videmøtetjenesten Zoom.

 

Mer informasjon om fagseminaret kommer i nyhetsseksjonen på kulturskoleradet.no og i nyhetsbrevet Kulturtrøkk etter påske.

 

Les om den aktuelle stortingsmeldinga på kulturskoleradet.no her

 

– Formålet med fagseminaret er å la «feltet selv» respondere på det regjeringa har skrevet i meldingen, og tenke rundt hvordan vi forholder oss til dette, sier Torkel Øien, rådgiver i både Norsk kulturskoleråd og KS, og den som sammen med Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd, leder arbeidet med å planlegge det nasjonale fagseminaret.

 

Et annet formål med fagseminaret er å løfte fram noen sentrale tema, slik at arbeidet med disse områdene kan forberedes og startes, i dialog med de ulike aktørene, så snart som mulig.

 

Arbeidsgruppa for fagseminaret vil utarbeide refleksjonsspørsmål og knytte dette opp mot tekstmateriale fra meldingen, som gjør at alle deltakere kan forberede seg, slik at alle parter kan få best mulig utbytte av seminaret.

 

Også tidligere har Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd og KS arrangert fagseminar sammen. Det skjedde i desember 2019, og anledningen var rapporten Kultur + skole = sant: Kunnskapsgrunnlag om den kommunale kulturskolen i Norge».

 

Regionalt arbeid/prosessarbeid i forkant

 

Det legges til rette for regionale samlinger/prosesser i forkant, der refleksjonsspørsmålene kan arbeides med i samarbeid mellom aktører i regionene.

 

– I tillegg kan det arrangeres både samlinger i «underregioner» og lokalt. Og det er samtidig et sterkt ønske om å involvere UH-sektor regionalt. Det vil være positivt om vi kan få til slike samlinger i samspill mellom Kulturskolerådet og KS i region, sier Torkel Øien. – Slike regionale/lokale forberedelsesmøter kan være både fysiske og digitale, og bør skje noe tid i forkant av 18. mai.  Refleksjonsspørsmålene er et godt utgangspunkt for dette arbeidet.

 

Fagseminarets målgrupper

 

Fagseminarets arrangører ser for seg ei målgruppe bestående av

  • det kommunale kulturskolefeltet – ved kulturskoleledere og -eiere samt politikere
  • kulturskolenes lokale samarbeidsparter – også innen UH-sektoren
  • kulturskoleansattes organisasjoner
  • beslutningstakere og samarbeidspartnere på nasjonalt nivå
  • KS og Kulturskolerådet sentralt og regionalt

Les flere nyheter!