Toppmøte mellom KS og Kulturskolerådet

2021 Toppmøte 5.3.png
STYRELEDERE MØTTES: Helga Pedersen, styreleder i Norsk kulturskoleråd, og Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, deltok på dagens nettmøte.
05.03.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Toppmøte mellom KS og Kulturskolerådet

OSLO/TANA: KS og Norsk kulturskoleråd samarbeider på flere områder, blant annet om prosjektet Fremtidens kulturskole. Dette prosjektet og andre samarbeidspunkt var tema da KS og Kulturskolerådet i dag møttes på «toppnivå», med begge parters styreledere involvert.

 

Styrelederne Bjørn Arild Gram (KS) og Helga Pedersen (Norsk kulturskoleråd) deltok begge på nettmøtet, der også blant andre Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for kultur og utdanning i KS, og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, deltok.

 

En femte sentral aktør på møter var Torkel Øien, som har rådgiverstilling i både KS og Norsk kulturskoleråd, og som leder prosjektet Fremtidens kulturskole, som var et hovedtema på dagens nettmøte. I tillegg var Kulturskolerådets politiske sekretariat og kommunikasjonsavdeling representert på møtet. 

 

Henvendelse til landets ordførere

 

Formålet med Fremtidens kulturskole er å sette fokus på kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet.

 

På møtet ble samarbeidspartnerne enige om å oversende den digitale versjonen av rapporten På vei mot fremtidens kulturskole til landets ordførere, med en henstilling fra styrelederne i KS og Norsk kulturskoleråd om at prosjektet Fremtidens kulturskole får fokus i kommunen.

 

Oppfordrer til møter på region- og fylkesavdelingsnivå

 

Videre vil en oppfordre KS' åtte regioner og Kulturskolerådets ti fylkesavdelinger om å møtes "lokalt" i løpt av året, med Fremtidens kulturskole på agendaen. Begge parter ønsker også et fokus på å vise fram gode eksempler på hvordan kulturskolen kan virke sammen med andre kommunale tjenestetilbud i dagens og framtidas kulturskole.

 

Den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskulturen, og mulige konsekvenser av og oppfølgingsmuligheter knytta denne, var også tema på møtet. Ellers delte partene tanker om andre mulige områder de to organisasjonene kanskje kan gjøre felles innsats på i framtida. 

 

Mer om Fremtidens kulturskole på nettsida Fremtidens kulturskole på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!