Kulturskolerådet på offensiven for regionale fordypningstilbud

TKKblaasere-2991.jpg
17.03.2021 Egil Hofsli (tekst og foto) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Kulturskolerådet på offensiven for regionale fordypningstilbud

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd er i gang med arbeid for å bidra til at det etableres gode regionale fordypningstilbud over hele landet – for unge kunst- og kulturutøvere. Om dette også er et tema i den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, er Kulturskolerådet beredt til å trå til – om regjeringa ønsker det.

 

Oppdatering (19. mars 2021): Regionale fordypningstilbud er et tema i stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, les mer om det i nyhetssak her.

 

Til Norsk kulturskoleråds landsting 2020 ble det spilt inn to saker med fokus på kulturskolens fordypningstilbud. Sakene ble av organisasjonens sentralstyre og landsstyre slått sammen til en sak, som så ble lagt fram for landstinget sist høst. Der ble vedtaket følgende:

 

«Utvikling av gode samarbeidsmodeller for tilbud innen fordypningsprogrammet i kulturskolen samt erfaringsdeling av arbeidet prioriteres i Norsk kulturskoleråd sitt strategi- og utviklingsarbeid i landstingsperioden 2021–2024. Norsk kulturskoleråd skal jobbe for ekstern finansiering og kartlegging av mulige finansielle samarbeidsmodeller for regionale fordypningsprogram i kommende landstingsperiode.»

 

Arbeidsgruppe nedsatt

 

For å sikre at vedtaket operasjonaliseres på best mulig vis, er det satt ned ei arbeidsgruppe internt i Kulturskolerådet. I første omgang skal gruppa gjøre et forarbeid med tanke på å utarbeide en strategiplan for hvordan en best skal svare opp landstingets fordypningsvedtak.

 

– Arbeidet vil ta utgangspunkt i hvordan kulturskolerådet kan bistå i utvikling av gode samarbeidsmodeller for tilbud innen fordypningsprogrammet i kulturskolen, sier Åste Selnæs Domaas (bildet), leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

I tillegg skal arbeidsgruppa se på arenaer og metoder for erfaringsdeling av arbeidet, og se på muligheter for ekstern finansiering og mulige finansielle samarbeidsmodeller for regionale fordypningsprogram.

 

– Landstingets vedtak 5.1.6 vil vær utgangspunkt for arbeidet med fokus på fordypning, men det er også andre «føringer» og forventninger som må hensyntas i det videre arbeidet, sier Domaas, og nevner:

 

  • Landstingsvedtak knyttet til vedtak 5.2.1 fastslår at bistand i å bygge universitetskulturskoler og andre regionale kompetanseutviklingssentra i samarbeid med regional UH-sektor, bør prioriteres i tiden framover, og det videre arbeidet med fordypning også må ses i lys av dette.
  • Norsk kulturskoleråds pågående arbeid for insentivering av regional samhandling med fokus på fordypning ble påbegynt vår 2020. Det er utarbeidet en plan for dette arbeidet, som vil være naturlig utgangspunkt for arbeidet videre med vedtak knyttet til fordypning.
  • Rammeplan for kulturskolen, som utgangspunkt for alt utviklingsarbeid i Kulturskolerådet, og hvor fordypningsprogrammet er et av opplæringsprogrammene i kulturskolen.

I tillegg knyttes det spenning og forventninger til den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge, som offentliggjøres fredag 19. mars 2021.

 

– Om meldingen stiller forventinger til videre utvikling av fordypningstilbud til barn og unge, er Kulturskolerådet beredt til å være en koordinerende ressurs i arbeid relatert til å tilgjengeliggjøre fordypningstilbud for barn og unge over hele landet, sier Domaas.

 

Det forberedende arbeidet knyttet til en strategi for fordypningsarbeidet vil i første rekke strekke seg fram til 1. september 2021. Fram til da skal arbeidsgruppa, i tett samarbeid med relevante samarbeidsparter, utarbeide et forlag til videre strategi med tiltak. Arbeidet ledes av rådgiver Rut Jorunn Rønning (bildet) i Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!