Kulturskolerådet bistår på Kulturtanken-konferanse: Fokus på melding om barne- og ungdomskultur

18.03.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet bistår på Kulturtanken-konferanse: Fokus på melding om barne- og ungdomskultur

OSLO: Norsk kulturskoleråd er samarbeidspartner for Kulturtankens årskonferanse, når det på dag to, fredag 19. mars 2021, blir fokus på stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur som lanseres på konferansen denne dagen. Konferansen strømmes på internett.

 

Konferansens dag to dreier seg mye om norgeshistoriens første kulturmelding for barn og unge.

 

Den aktuelle stortingsmeldinga omtales i nyhetssak på kulturskoleradet.no her

 

Program for konferansen finner du her. Programposten "lansering av stortingsmelding" er satt opp til kl. 13.25–14.30. I følge informasjon på regjeringen.no skal både kunnskapsminister Guri Melby og kulturminister Abid Q. Raja delta på lanseringen.

 

Oppspill fra direktørene i Norsk kulturskoleråd og Kulturtanken

 

I oppstart av konferansedagen, vil direktørene i Kulturtanken og Norsk kulturskoleråd, henholdsvis Øystein Vidar Strand og Morten Christiansen, ha et felles innlegg, som et oppspill til at stortingsmeldinga legges fram.

 

Hele årskonferansen strømmes på internett, og vil være gratis og åpent for alle.

 

Her kan du følge konferansedagen, som starter fredag 19. mars kl. 10.00

 

Før fokus rettes mot den kommende stortingsmeldinga, har Kulturtanken og Norsk kulturskoleråd satt sammen en pakke med både faglig og kunstnerisk innhold som du kan oppleve fra kl. 09.30:

 

Medieungdommen nå til dags v/Guro Ødegård, forsker og instituttdirektør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Å forstå dagens unge, klimagenerasjonen, kan være en krevende øvelse. Guro Ødegård har kanskje gjort det enda vanskeligere for seg selv, når hun forsker på hvordan en generasjon utvikler seg og blir ulik den forrige. Hun oppsummerer utviklingen etter krigen og presenterer en gjeng ungdommer i dagens Norge som skiller seg markant fra sine forgjengere.

 

Presentasjon av BUSK-rapporten v/Jo Morten Weider, seniorrådgiver i Kulturtanken, og en gruppe ungdommer. Når stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur legges fram, er det altså første gang det lages en stortingsmelding om barn, ungdom og kultur. En viktig del av arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldinga er å involvere barn og unge i ulike deler av landet, for å få fram deres stemme og legge til rette for politikkutvikling med vekt på deres synspunkt og perspektiv. Kulturtanken fikk i oppdrag å involvere barn og unge i arbeidet med meldingen. Oppdraget var å koordinere og gjennomføre opplegg for involvering av barn og unge rundt temaene kunst- og kulturformidling, digitale kunst- og kulturuttrykk, kunst og kultur som ytringer, samt inkludering og sosial mobilitet.

 

Å forstå målgruppa. Panelsamtale, ledet av Silje Eikemo Sande, Kulturtanken. Målgruppeforståelse er et viktig element i meldinga om barne- og ungdomskultur. NRK Super blir ofte trukket fram som en aktør som har en god tilnærming til hvordan de forstår målgruppene sine. Men har NRK Super den eneste løsningen? På konferansen har en samla sjefene i de skandinaviske barne-tv-kanalene til samtale:

 

 • Hildri Gulliksen, NRK Super
 • Safa Safiyari, SVT Barn
 • Morten Skov Hansen, DR Ramasjang og Ultra

Tema for diskusjonen:

 

 • Hvor like/ulike er de skandinaviske barnekanalene?
 • Hvor like/ulike er de skandinaviske barna og ungdommene som er målgruppen?
 • Er Norge de mest pedagogiske, Danmark de mest crazy og Sverige de kuleste, men også mest politisk korrekte?

De gode kommunale samarbeidene  tre eksempler. stortingsmeldinga for barne- og ungdomskultur ligger det en forventning om at det er et felles anliggende for ulike aktører å legge til rette for gode tilbud innen kunst- og kulturtilbud for barn og unge. I denne bolken presenteres noen eksempler på gode kommunale samarbeid:

 

 • Kulturbarn 08 år (nasjonalt prosjekt, men her deles erfaringer fra Sunnfjord kommune)
 • GNISTprosjektet (Nittedal kommune)
 • Områdeløft SaupstadKolstad (Trondheim kommune)

Kunstneriske innslag

 

I tillegg til disse faglige programpostene, blir det et knippe kunstneriske innslag i løpet av konferansedagen. Flere av utøverne har vært kulturskoleelever.

 

Her vil du få se innslag med gitaristen Rebekka Rist Larsen fra Asker, akkordeonisten Anna Ouff Grøthe fra Lier, forfatteren Neda Alaei fra Moss og sangeren Vegard Bjørsmo fra Karasjok.
 

Program for konferansens første dag

 

Første dag rommer årskonferansen dette (mer informasjon om innhold og bidragsytere i programmet på opplev.kulturtanken.no):

 

 • Digital formidling og pandemi. Da landet og skolene stengte ned i mars 2020 stoppet også Den kulturelle skolesekken (DKS). Hva betød og betyr dette for den digitale kunst- og kulturformidlingen til barn og unge?
 • Kunnskapsløftet 2020 og DKS. Kunnskapsløftet 2020 trådte i kraft i fjor. Hva betyr dette for kunst, kultur og DKS i skolen?
 • Kvalitet i kunst og kultur til barn og unge. Alle synes kvalitet er viktig. Men hvem definerer hva kvalitet er? Hva rommer begrepet? Hvor går balansen mellom kunstnerisk frihet og det å bidra til andre sektorers måloppnåelse?

Mer informasjon og konferansen her

Les flere nyheter!