Outmus: Utlyser stipendiatstilling til forskning på musikkpedagogikk

04.03.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Outmus: Utlyser stipendiatstilling til forskning på musikkpedagogikk

LEVANGER: Nå utlyses det en stipendiatstilling i forskningsprosjektet Outmus, som Norsk kulturskoleråd har utformet sammen med Nord universitet samt flere kulturskoler og forskningsmiljø. Outmus skal se på effektene av musikkundervisning og kultur- og grunnskolesamarbeid.

 

Det er ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, studiested Levanger, at det fra 1. juni 2021 er ledig en treårig 100%-stilling som stipendiat i Outmus (Outcomes of Instrumental Tuition and Playing in an Ensemble – Teaching Music in Cooperation Between Primary and Music Schools).

 

Stillingstittelen er Stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på musikkpedagogikk/pedagogisk psykologi.

 

Stillingsutlysningen fins her    Søknadsfrist: 28. mars.

 

– Dette er en unik mulighet for den rette personen med bakgrunn fra kunst-/kulturfeltet – gjerne fra kulturskole, og aller helst med interesse mot kvantitativ metode eller musikkpsykologi  til å være med i et svært spennende prosjekt, og samtidig oppnå en ph.d.-grad, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

OutMus – som skal se på effektene av musikkundervisning og kultur- og grunnskolesamarbeid – ble i desember 2020 tildelt 11.8 millioner kroner fra Forskningsrådet, noe som innebærer en fullfinansiering av prosjektet.

 

OutMus

Prosjektets tittel er Outcomes of Instrumental Tuitution and Playing in an Ensemble – Teaching Music in cooperation Between Primary and Music Schools. Men prosjektet omtales med akronymet OutMus.

 

Prosjektbudsjettet dekker blant annet kostnadene for

 

  • å utvikle undervisningsmoduler for kulturskolelærere i musikk som skal ha klasseundervisning for hele klasser i stedet for vanlig musikkundervisning, selve kulturskoleundervisningen for tolv klasser og kontrollklasser i skoleåret 2022–2023
  • å sikre at den tradisjonelle musikkundervisningen i kontrollgruppene er så lik som mulig (slik at effekten kan undersøkes på så gode vilkår som mulig)
  • å gjennomføre samlinger og prosesser der kulturskolelærere og musikkskolelærere kan drive godt profesjonsutviklende samarbeid
  • lønn til involverte forskere og prosjektmedarbeidere over tre år
  • en ph.d.-stipendiatstilling som ansettes til Universitetet NORD

– Her får vi både gjort en helt unik undersøkelse av effekten av «musikkpedagogisk intervensjon» i grunnskolen fra kulturskolen, og muligheter for god utvikling og utprøving av samarbeidsmodeller mellom grunnskole og kulturskole, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og den som initierte prosjektideen og har gjort et nitidig søknadsarbeid sammen med Jens Knige, professor ved Nord universitet. Det er universitetet som står som prosjekteier.

 

 

Initiert av Norsk kulturskoleråd

 

Om bakgrunnen for initiativet, sier Rønningen følgende: – I mange kommuner er det utstrakt samarbeid mellom kulturskolen og grunnskoler/barnehager. Det samarbeides på ulikt vis, og vi er kjent med at det er mange som opplever økt kvalitet både for kulturskole og grunnskole. Men det fins lite forskningsbasert kunnskap om dette, sier Rønningen.

 

Han er overbevist om at samarbeid mellom kulturskole og skole/barnehage bidrar til at barn og ungdom får en bedre oppvekst, men likevel ser han at både estetiske fag i grunnskole og barnehage og kulturskolenes virksomhet er under press mange steder grunnet kommunale prioriteringer.

 

Les også: Får 11,8 mill kr til musikkundervisningsforskning

Les flere nyheter!